Razvoj sistema javnih uslužbencev na Kitajskem - FDV - Univerza v ...

Razloži vzroke za radikalne reforme, kdo jih je vodil in kaj so bile ... Naredila sem tudi kratek povzetek kitajskega Zakona o javnih uslužbencih. Gre samo za ... leta in sicer po kitajskem horoskopu v letu podgane, zajca, konja in petelina.

Razvoj sistema javnih uslužbencev na Kitajskem - FDV - Univerza v ... - Sorodni dokumenti

Razvoj sistema javnih uslužbencev na Kitajskem - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pavkov-natasa.pdf

Razloži vzroke za radikalne reforme, kdo jih je vodil in kaj so bile ... Naredila sem tudi kratek povzetek kitajskega Zakona o javnih uslužbencih. Gre samo za ... leta in sicer po kitajskem horoskopu v letu podgane, zajca, konja in petelina.

Ocenjevanje javnih uslužbencev - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vidovic-danijela.pdf

Poleg tega bom opisala klasifikacijo v sistemu javnih uslužbencev, njihovo napredovanje in predvsem ocenjevanje delovne uspešnosti ter merjenje kakovosti ...

napredovanje in ocenjevanje javnih uslužbencev v republiki ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_gostincar-natasa.pdf

Slovenija, sistem javnih uslužbencev, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev, kariera javnega uslužbenca. Civil servant's Promotion and evaluation ...

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev - DOŠ II Lendava

http://dos2-lendava.splet.arnes.si/files/2019/03/Kodeks-ravnanja-javnih-uslu%C5%BEbencev-DO%C5%A0-II-2018.pdf

Ravnatelj zavoda je dolžan seznaniti javnega uslužbenca z določbami tega kodeksa. Ta kodeks ravnanj javnih uslužbencev v zavodu je sestavni del načel ...

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

http://www.mladika.si/images/Sola/Zakonodaja/Uredba_o_napredovanju_v_placne_razrede.pdf

Število potrebnih točk za napredovanje v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94 in naslednji):. Napredovanje ...

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in ... - KPK

https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2018/04/Kodeks-etike-javnih-uslu%C5%BEbencev-v-dr%C5%BEavnih-organih-in-upravah-lokalnih-skupnosti.pdf

KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV. V DRŽAVNIH ... Naša ravnanja so profesionalna, nepristranska in neodvisna od zasebnih interesov. 8. vodilo.

KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH ...

https://www.loska-dolina.si/mma/Kodeks%20etike%20javnih%20uslu%C5%BEbencev/2011071408181804/

organih in upravah lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Kodeks). ... načela etičnega ravnanja javnih uslužbencev, ki so jim v pomoč in oporo v vseh ...

knjižničar v novem plačnem sistemu javnih uslužbencev - Knjižnica ...

https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/download/5923/5571/

delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM (Uradni list RS, št. 57/08), ... sektorju (2. člen ZSPJS) t. i. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (v na-.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev - Uradni list RS, št. 8-474/2001 ...

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Kodeks%20ravnanja%20javnih%20uslu%C5%BEbencev.pdf

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev. Povezave: Zbirni podatki in povezave v IUS-INFO Registru. Zbirni podatki čistopisa:Prva objava: Uradni list RS, št.

Razvoj informacijskega sistema Lisjak - Univerza v Ljubljani

http://eprints.fri.uni-lj.si/1070/1/Urani%C4%8D_%C5%A0._-VS.pdf

15 apr 2010 ... LZS – Lovska zveza Slovenije – je samostojna lovska in ... razpršenost in način dela uporabnikov je lovski informacijski sistem Lisjak z enotno.

perspektiva vinske kleti goriška brda na kitajskem - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/kralj638.pdf

23 feb 2017 ... Ljubljana, februar 2017. GREGA KRALJ ... Ponudba vina kleti Brda v Združenih državah Amerike . ... Sledijo jim vinska klet Vina Koper.

Za razvoj podjetništva, kmetijstva in turizma Program javnih del

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-P98BAU26/129af43b-b404-48ec-a50d-a5702767a495/PDF

Igralka Milena Zupančič, ki je s svojim gledališkim in film skim delom zaznamovala celotni ... Pokojna župljanka, Helena. Kepic (Lenčka) z Gore, je vide la, da se ...

RAZVOJ ŽIVČNEGA SISTEMA IN MOTORIČNA AKTIVNOST

http://studentski.net/get/ulj_fsp_ki1_vom_sno_kompleksnost_bioloskega_razvoja_in_sportna_aktivnost_01.pdf

Osrednje živčevje. ▫ Integracija. ▫ Priprava odgovorov. ▫ Shranjevanje podatkov. □ Obrobno (periferno) živčevje. ▫ Beleži inf. ▫ Prenašanje inf.

Razvoj živčnega sistema - Zdrava glava

https://www.zdravaglava.si/wp-content/uploads/2019/03/koraki_9_razvoj_zivcnega_sistema.pdf

korak je diferenciacija celic, ko se vsaka posamezna celica preneha deliti in prevzame specifične značilnosti – kot na primer značilnosti nevrona ali glije.

razvoj hidrološkega prognostičnega sistema v sloveniji in ...

https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.769-785

Geodetski vestnik 56/4 (2012). IZ ZN. ANOS. TI IN S. TR. OKE ... uporabljajo kot kakovosten pripomoček za pregled hidrološkega stanja, pripravo ... meteoroloških in hidroloških dogodkov, ki vplivajo na stanje voda pri nas. Pri nadaljnjem delu.

Razvoj sistema za rezervacijo termina v frizerskem salonu

http://eprints.fri.uni-lj.si/3447/1/63110108-GABER_%C5%BDINKO-Sistem_za_rezervacijo_termina_v_frizerskem_salonu.pdf

Spletna aplikacija omogoca preprosto admi- nistracijo, belezenje števila ... is designed for both customers as well as employees in the hair salon. The customer ...

Razvoj sistema uravnoteženih kazalnikov - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-190-8.pdf

je razvidno iz knjigovodskih listin Egipčanov, Feničanov in Sumer- ... ror Correction, and Price Discovery on Informationally Linked Security Markets.«.

razvoj javnega pokojninskega sistema v nemčiji in sloveniji ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/zerdin-danijela.pdf

Kandidatka: Danijela Žerdin. Študentka ... Zato se sprašujemo ali bo sedanji pokojninski sistem zmogel prenesti bremena močnih ... Do velike vdovske pokojnine je upravičena žena, če je pokojni mož izpolnil zavarovalno dobo petih let.

Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1645-1?inline=1

Julija Pelc. Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov. Supervizija je bila v projektu SUPER PSIHOLOG organizirana z namenom ...

Razvoj sistema za podporo analize intervencij ob poplavljanju morja

http://eprints.fri.uni-lj.si/4351/1/63960142-PRIMO%C5%BD_%C5%A0KRJANC-Razvoj_sistema_za_podporo_analize_intervencij_ob_poplavljanju_morja.pdf

27 jan 2019 ... podatki o vremenskih razmerah, tako da bo s pomočjo razvitega sistema lažje ... o PodatekIzvorId: kje je bil podatek zajet (boja Vida Piran, ...

Razvoj aplikacijskega sistema za podporo planinski vpisni knjigi

http://eprints.fri.uni-lj.si/2143/1/Kaker_F-1.pdf

3 sep 2013 ... Kazalo. Povzetek. Abstract. Seznam kratic. 1 Uvod. 1. 2 Opis ideje. 3. 3 Obstojece rešitve. 5. 3.1 Elektronska vpisna knjiga portala hribi.net .

Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in ...

http://www.konfederacija-sjs.si/zakoni/media/13_Uredba%20o%20uvrstitvi%20DM%20v%20JA%20v%20PR_npb4.pdf

Plačni razred delovnega mesta, določen v tej uredbi, je enak plačnemu razredu delovnega mesta ... I017054 PODROČNI PODSEKRETAR. VII/2. 0. 42. 52. 28.

Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah - Zavod za šport RS ...

http://www.zsrs-planica.si/wp-content/uploads/2010/04/Zakon_o_javnih_shodih_in_javnih_prireditvah_ZJSJP.pdf

Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve in se jih udeleževati. Nikomur ni dopustno ... 12. člen - (prireditve, za katere ni potrebna prijava).

PREDSTAVITEV SISTEMA FMS - Fakulteta za šport - Univerza v ...

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22072340CukIgor.pdf

Del teh dražljajev preide skozi refleksni lok, ki ga tvorijo Renshawove celice (rekurentna inhibicija), in sproščajo mišico A, ki pa jo raztegujemo. Tako naj bi bilo ...

Nadgradnja geografskega informacijskega sistema - Univerza v ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/1954/1/%C5%BDeleznik_T-1.pdf

Parcelne številke pa so predstavljene kot točke nad poligoni. ... Osrednji del zaslona zaseda zemljevid, na katerem se prikazujejo podatkovni sloji, nad katerimi ...

Zasnova informacijskega sistema za osnovne šole - Univerza v ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/1836/1/Gec_A-1.pdf

3.5 E-dnevnik in e-redovalnica - eAsistent . ... Slika 11: Prijava v sistem eAsistent . ... E-asistent je nastal v okviru sistema Herkules, ki omogoča celotno ...

Uporaba sistema za avtomatsko preverjanje ... - Univerza v Ljubljani

https://moodle.lusy.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=1068

Romana Vogrinčič, profesorica na gimnaziji Murska Sobota. Profesor lahko enostavno ustvarja nove sklope in dodaja naloge iz skladišča. Naloge v spletni ...

problematika sistema javnega naročanja v sloveniji - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kos1763-B.pdf

INŽENIRING RUPENA, d.o.o. Podjetje SGP ZIDGRAD Idrija, d.d,. je pred objavo tega javnega naročila za naročnika že izvedlo 2 večji investiciji, podjetju ...

socialna vzdržnost pokojninskega sistema v sloveniji - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/peterka2385-B.pdf

23 dec 2016 ... Ljubljana, december 2016 ... starostne pokojnine na novo ureja tako, da izplačilo ni več omejeno na dopolnitev 65. leta starosti, temveč se ...

poslovno komuniciranje slovenskih podjetij na kitajskem

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/silic1060.pdf

3.9 Poslovna darila . ... Za slovenska podjetja pa je vedno bolj zanimiv tudi ... zavedajo tudi slovenska podjetja, zato že več podjetij uspešno posluje na ...

Vpliv vzreje kašmirskih koz na dezertifikacijo na Kitajskem

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/borstner4813.pdf

30 jun 2016 ... puščavo Gobi nastal intenziven vihar in le štiri dni za tem, 19. aprila, še eden. Oblak, ki je ... območje imenuje peščeno zemljišče in ne puščava.

uporaba voip sistema skype v podjetju alpos, dd - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/karmuzel-ludvik.pdf

19 jul 2006 ... Prednosti uporabe komunikacijskega sistema za podjetje Alpos, d.d., in za ... tržijo na področju aluminijastih izdelkov (hišne in tehnične lestve, ...

Kultura kot pomemben dejavnik uspešnih pogajanj v kitajskem ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/mocnik-branka.pdf

Pri tem igra Kitajska pomembno ... kulture in načina poslovanja predstavlja Kitajska za marsikoga izziv in ... ki jo je nasledila dinastija Chou (1122-221 pr.n.š.).

Uvedba on-line sistema s prenovo sistema KZZ - ZZZS

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/2b02efc719eaba9ac125737c0038fa1c/$FILE/predstavitev_15.10.2008.pdf

prenovljena kartica zdravstvenega zavarovanja in nova profesionalna kartica ne nosita podatkov ... elektronski recept za zdravila, razvoj elektronskega zdravstvenega kartona, kasneje ... Prenos podatkov bo potekal preko interneta in drugih.

razvoj pojma evropa - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/andzelevski381.pdf

Že jezik, ki so ga govorili Perzijci, je Grkom zvenel kot skrajno nenavaden, lahko bi celo rekli primitiven. Če so morali Grki govoriti o Perzijcih, so jih poimenovali.

demografski razvoj japonske - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/gavric3869.pdf

9 jun 2009 ... Prebivalstvo Japonske je v letu 2005 štelo 127,77 milijonov, kar je dvig ... številu prebivalcev največje Tokio z 8,490 milijona prebivalcev, sledi ...