Zavarovanje ZZ in PIZ za leto 2020 - Gasilska zveza Slovenije

3 feb 2020 ... To pomeni, da se morajo vnesti preko portala eVEM in obrazca M12 vse osebe. (vsaka posebej), ki so prijavljene v zavarovanje za poškodbe ...

Zavarovanje ZZ in PIZ za leto 2020 - Gasilska zveza Slovenije - Sorodni dokumenti

Zavarovanje ZZ in PIZ za leto 2020 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Zavarovanje%20ZZ%20in%20PIZ_za%20leto%202020.pdf

3 feb 2020 ... To pomeni, da se morajo vnesti preko portala eVEM in obrazca M12 vse osebe. (vsaka posebej), ki so prijavljene v zavarovanje za poškodbe ...

razpis usposabljanj za leto 2020 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Dragica/RAZPIS%20za%20leto%202020-potrjen%20na%20poveljstvu24102019.pdf

Za prenočevanje naj se naročilnica glasi na ICZR Sežana. 1.4.2. ... Tečaj je namenjen nadgrajevanju osnovnega znanja, ki ga gasilci pridobijo pri osnovnem.

ciklus gasilskih tekmovanj gzs 2019-2020 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Drzavno%202019-2020/Tekmovanja%202019_2020_Civ_Jez_Grg.pdf

Člani tekmovalnega odbora so lahko le gasilski vodje z opravljenim izpitom za sodnika ... Vozli morajo biti narejeni v pravilnem zaporedju. Pri tekmovalcu.

gasilska tekmovanja v letu 2017 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Drzavno%20MH%202017-2018/Splosno_Tekmovanja%202017-2018.pdf

21 feb 2017 ... Adriana Cividini. RAZPISI POKALNIH GASILSKIH TEKMOVANJ ZA LETO 2017. IN ... Bogatajevi dnevi - Murska sobota. • razpis bo izdan.

1 GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE GASILSKA UNIFORMA KRAVATA ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/MarkoM/kravata.pdf

15 mar 1996 ... 3.1. Oblika: Kravata je dolga samoveznica, dolžine od 139 cm do 143 cm, širina kravate spodaj je 9,5 cm. Višina emblema od konca je 30 cm.

[email protected] Kan - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Plenumi%20in%20kongresi/podpora%20gz%20AR_NO_predlogi%20UO_POV.pdf

7 feb 2018 ... 1951, stanujoč Podova 24, Rače, član PGD Podova, visoki gasilski častnik II. stopnje, poslovni sekretar – predlog Mariborske regije. 4.

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe - Gasilska zveza ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/MarkoM/Obrazec%206_a.pdf

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe. V zvezi s ponudbo št. z dne dd.mm.llll vam izročamo bianko menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini ...

statut gasilske zveze slovenije - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/priloge%20k%20Statutu%202015.pdf

PRILOGE K STATUTU GZS Stran 6 od 47. PRILOGA ŠT. 5: Prapor PGD, PIGD in GZ. Prapori PGD. PIGD in GZ so oblikovani enako kot prapor GZS, le da je nad ...

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Plenumi%20in%20kongresi/k%206%20tocki%20-Porocilo_letno%202014_.pdf

Gasilska zveza Slovenije je opravila naslednje naloge glede organizacije, razvoja in dela prostovoljnih gasilskih enot: - svetovanje in pomoč pri pripravi ...

Bilten - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/BILTEN%20-%202013%20-%20obdelan-1.pdf

POSVETA PREDSEDNIC KOMISIJ ZA ČLANICE – GASILK V ... Zadolžen je bil za poslovilni govor. Zato ... Videl sem njegovo mamo in očeta, kako me gledata in.

tipizacijagasilskihvo zil - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/MarkoM/Microsoft%20Word%20-%20Tipizacija%20gasilskih%20vozil_nova%20%202012.pdf

1.5.1.3 Manjše gasilno vozilo z vodo GVV-1 1 5. Za to vozilo se uporablja DIN 14530 17. del TSF-W. 1.5.1.4 Večje gasilno vozilo z vodo GVV-2 1 5 (1 6) ali 1  ...

usposabljanja - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Simona/razpis/RAZPIS%20%202019.pdf

Sežana, Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana. Prenočevanje v ... Tečaj je namenjen nadgrajevanju osnovnega znanja, ki ga gasilci pridobijo pri osnovnem tečaju.

razpis - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Razpis%20za%2011_%20pohod%20_trebnje%281%29.pdf

Gasilska zveza Slovenije in Svet članic GZS ter. Gasilska regija Dolenjska in Gasilska zveza Trebnje. VABILO. Na 10. pohodu članic GZS lani v GZ Kamnik, ...

navodila - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Dragica/NAVODILA%20ZA%20PRIZNAVANJE%20SPECIALNOSTI%202018.pdf

Tečaj usposabljanja za varno delo z motorno žago se prizna le, če ga izvedejo izvajalci, ki jih potrdi Poveljstvo GZS (Srednja gozdarska in lesarska šola ...

Zgodbe - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/medgeneracijsko%20srecanje_zgodbe.pdf

Gasilec in tudi predsednik gasilske godbe v Ločah je v Zagrebu kupil poltovornjak ... mentorji sedeli pri mizi, so se pričeli otroci zbirati okoli naše mize in nekaj.

zapisnik - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/SuzanaV/Zapisnik%201_seje.pdf

Seznanitev s ponudbami ugodnosti za gasilce. 5. Razno. Sledila je ... med drugim predvideva vključevanje gasilcev v članstvo AMZS pod ugodnejšimi pogoji – v.

pgd štrekljevec - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Pokalno%202019/Casovnica%20tekmovanja_PGD%20Strekljevec%202019.pdf

22 jun 2019 ... 15:54 **** PGD Gradnik. ČLANI A. 7. 15:54. 16:04 **** PGD Štrekljevec. ČLANI A. 8. 16:04. 16:11. PIGD Krka Novo mesto A *. ČLANICE A. 9.

člansko - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Pokalno%202016/NAVODILO%20ZA%20POKALNO%20TEKMOVANJE_clansko_2016_poslano%20GZ.pdf

Za izvedbo vaje z MB mora organizator priskrbeti tepih (preproga, »umetna trava«). Dimenzija tepiha je. 4 x 9 m, na katerem je zarisan prostor, v katerem morajo ...

VABILO - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Razpis%20za%2011_%20pohod%20_trebnje%281%29.pdf

Gasilska zveza Slovenije in Svet članic GZS ter. Gasilska regija Dolenjska in Gasilska zveza Trebnje. VABILO. Na 10. pohodu članic GZS lani v GZ Kamnik, ...

spin - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/SPIN_Porocilo_Vodje.pdf

Uporabniški priročnik. SPIN. Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah. Poročilo vodje ... gašenje požara požar na vozilu kot posledica prometne nesreče.

Diapozitiv 1 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/POSVETI/but_MS%202015.pdf

9 mar 2015 ... Mesec oktober – mesec požarne varnosti. • Literarni in likovni natečaji, otroški bazar. • Državni koordinacijski organ za izdelavo ocen tveganj.

ministrstva - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Zakonodaja/Pravilnik%20o%20uniformah_2007.pdf

3. člen. (nošenje uniforme). (1) Gasilci imajo pravico in dolžnost nositi gasilsko uni. formo in oznake določene s tem pravilnikom pri opravljanju gasilske službe ...

sklep - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/UO/5_tocka-sklep%20o%20izplacilu%20stroskov_2016_zadnje%281%29.pdf

poti/razdalje-med-kraji, kjer se kot začetek poti upošteva kraj bivanja ... posledično določitvi neobdavčenega zneska kilometrine se upošteva najkrajša običajna cestna ... Potni nalog za službeno pot v tujino izdan s strani odgovorne osebe.

Ig, 11.3.2019 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Drzavno%202019-2020/Vabilo_Ig_11_3_2019_posvet%20in%20testiranje.pdf

26 feb 2019 ... POVELJNIKOM GZ in POMOČNIKOM POVELJNIKOV GZ ZA TEKMOVANJA. AJDOVŠČINA. IDRIJA. LOGATEC. RIBNICA. BLED BOHINJ.

vodja članic - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Dragica/GASILSKA%20ORGANIZACIJA%20NA%20SLOVENSKEM%20IN%20DRUGOD%202015.pdf

Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni ... 113/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZGas), je komisija pri GZ ... Ljubljana in v njem zapisal » Gasilsko društvo je četa, katero tvorijo samo.

gašenje in gasilci - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nina/Taktika%20gasenja%20v%20naravnem%20okolju%20-%20Marko%20Adamic.pdf

priobalni del in slovensko Istro (ZGS OE Sežana) in za celotno ozemlje. Slovenije.(vir: ZGS OE Sežana). Zavod za gozdove Slovenije - SLOVENIJA. LETO.

Sofinanciranje 2017 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/MarkoM/posvet_GZS_2017_But.pdf

10 jun 2017 ... realizacija 2016 in plan 2017 ... Priprava in izvedba prireditve “BOGATAJEVI DNEVI ZAŠČITE IN REŠEVANJA 2017“ (BDZiR 2017); M. Sobota, ...

Delavske hranilnice - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Posveti/Delavska%20hranilnica.pdf

Ljubljana za gasilska društva, zveze in njihove člane. Pripravil: mag. Sašo Ignjatovič. SLOVENJ GRADEC 15. 03. 2014. Delavska hranilnica. ◇ Ustanovljena je ...

Uniformiranost in bonton - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/uniformiranost%20in%20bonton_net.pdf

GASILSKA UNIFORMA ZA. ČLANICE. • klobuček. • jakna. • krilo. • bluza (kratek in dolg rokav). • kravata. • hlače. • čevlji. • rokavice. • plašč ali vetrovka ...

Nevarne snovi - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Simona/u%C4%8Dna%20gradiva/nevarne%20snovi/NEVARNE%20SNOVI-IG%20%28osnovni%29%20-%20varcejse.pdf

Po tem datumu sta proizvodnja in uvoz snovi (snov kot taka ali v pripravkih) v ... grenkih mandljih brez kislega. 0,93. 10 v zmesi z zrakom eksploziven in je.

zimska kapa - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/MarkoM/PLETENA%20KAPA%20-%20GZS%20-%2018-12-2015.pdf

18 dec 2015 ... Pletenje izdelka mora biti izvedeno tako, da ni spuščenih zank in ... Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse ... Izdelana je iz enega osnovnega dela, sestavljen je na zadnjem delu kape.

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana Tržaška 221 01 241-97-50 ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/zapisnik%205_%20seje%20poveljstva%20GZS%2015_11_2018%20Grosuplje.pdf

15 nov 2018 ... Član UO GZS : Uroš Gačnik. - Predsednik PGD Grosuplje: Iztok Vrhovec. - Predsednik GZ Grosuplje: Andrej Bahovec. - Poveljnik GZ Grosuplje: ...

Požarni načrt - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Preventiva/Posveti/MPV%202017/zupan_poznacrt_2017_gzs.pdf

Požarni načrt se izdela za objekte: – za katere je treba izdelati požarni red in. – požarna ogroženost objekta najmanj srednja (3) ali. – v objektu je lahko hkrati ...

GZ Ormož PGD Hardek - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/FC%202019/Razpis%20GZ%20Ormoz_FireCombat%202019.pdf

PGD Hardek. Gasilska zveza Ormož in. Prostovoljno gasilsko društvo Hardek razpisujeta. TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC – FIRE COMBAT ZA PREHODNI ...

6. seja , 11.5.2019 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Zapisnik%206_%20seje%20SC-11_5_2019.pdf

20 maj 2019 ... Cerkvenika in se mu zahvali za prisotnost na seji v Tolminu. Predsednik GZS ... K5) 11. pohod članic GZS v Trebnjem 6.7.2019. Pohod predstavi ... Pogrebi. 24 članic. - Seje mladinske komisije, starejših in operative. 23 članic.

Arbitražni sporazum - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Akti%20GZS/arbitrazni_sporazum.pdf

Na podlagi 10. člena Zakona o arbitraži (ZArbit), Uradni list RS št. 45/2008 in 10. člena Pravilnika o Stalni arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije, sklenejo.