Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015

promocijo in prireditve ter z aktivno prisotnostjo na trgih v obdobju 2005 do 2014 beležila rast (bazni indeks 2014/2005 prihodi turistov 123, število prenočitev ...

Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015 - Sorodni dokumenti

Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/TURIZEM_STRATEGIJA_K_4%2012%202015.pdf

promocijo in prireditve ter z aktivno prisotnostjo na trgih v obdobju 2005 do 2014 beležila rast (bazni indeks 2014/2005 prihodi turistov 123, število prenočitev ...

strategija razvoja turizma občine železniki za obdobje 2013 – 2017

http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila%20Natasa/vabila2013/rp_strategija_turizem.pdf

Muzej Železniki. Javni zavod Ratitovec upravlja z Muzejem Železniki v Plavčevi hiši, kjer so razstavljene zbirke Muzejskega društva Železniki: železarstvo ...

Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025 ... - Kočevsko

https://www.kocevsko.com/assets/Uploads/Strategija-razvoja-turizma-v-obcini-Kocevje-2015-2025-verzija-1.1.pdf

Reško jezero. Gozdni rezervat Krempa. Kal v Jelenji vasi. Pragozd Krokar. Oreh v Kočevski Reki. Gozdni rezervat Goteniški Sneţnik. Gozdni rezervat Firštov rep.

Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023 - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/1600343-4%20Strategija%20razvoja%20turizma_final.pdf

D7 Prenova portala www.visit-idrija.com (po novem www.idrija.si) skladno s to strategijo in potrebnimi tehnologijami za izvajanje spletne prodaje in marketinških ...

Lokalni energetski koncept Občine Kranjska Gora - Občina Kranjska ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153813Lokalni%20energetski%20koncept%20Ob%C4%8Dine%20Kranjska%20Gora.pdf

POROČEVALEC: Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE KRANJSKA GORA. Gradivo za 17. sejo Občinskega sveta, ...

strategija razvoja in trženja turizma za laško 2015 do 2020 - lasko.info

https://lasko.info/wp-content/uploads/2019/01/Strategija-razvoja-in-tr%C5%BEenja-turizma-za-ob%C4%8Dino-La%C5%A1ko-2020.pdf

STIK Laško. APRIL 2015. STRATEGIJA. RAZVOJA IN TRŽENJA. TURIZMA za občino. LAŠKO 2020. Povzetek. (Celoten) strateški dokument predstavlja osrednji ...

Strategija razvoja turizma - Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/160120_1-sast_medjmint_vijece.pdf

Glavni razvojni cilj. • Operativne strategije. • Uloga Međuministarskog vijeća. • Akcijski plan. • Očekivani učinci. Sadržaj. 2. Strategija razvoja turizma RH do 2020 ...

tržna analiza avtodomarskega turizma v občini kranjska gora

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/langus505.pdf

2.6 Postajališča za avtodome (PZA). ... 4.2.2 Glede PZA Kranjska Gora . ... izven kampov in postajališč za avtodome v sosednjih državah. Avstrija. Hrvaška. Italija.

Program razvoja turizma Občine Šentjur 2015-2020 - Občina Šentjur

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/48494Program%20razvoja%20turizma%20Ob%C4%8Dine%20%C5%A0entjur%202015-2020.pdf

Društvo Mačja dežela, Društvo vinogradnikov Sveti Urban, Društvo vinogradnikov Šentjur, Društvo za osvoboditev živali ... (srčkova, gozdna, zajčkova, sončna),.

analiza razvoja turistične destinacije kranjska gora - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/svetina924.pdf

15 okt 2018 ... 2.1 Destinacija Kranjska Gora po Butlerjevem modelu danes . ... spodbudila meščane k obisku podeželja, prevladovali pa so enodnevni izleti.

Strategija razvoja turizma

https://simora.hr/userfiles/file/Razv_strategije/turizam/STRATEGIJA_TURIZMA.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Naručitelj Strategije: Sisačko-moslavačka županija.

plan dela 2018 turizem kranjska gora - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151680program%20dela%20za%20leto%202018.pdf

JAT: Trasiranje poti in priprava vsebin za vodnik (MAB). 21.350,00. 0,00 ... Na področju vzdrževanja in urejanja kolesarskih poti v destinaciji za leto 2018 planiramo naslednje aktivnosti: • nadzor in ... Zemljevid kolesarskih poti. 0,00. 0,00. 0,00.

strategija razvoja turizma - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/230478Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20obcini%20%C5%A0o%C5%A1tanj.pdf

izteku iz Šoštanja spusti v ozko sotesko Penka, čez katero poteka povezava s sosednjo. Savinjsko dolino. ... VINOTOČ IN OSMICA. Gre za dve obliki strežbe in ...

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/15262110.%20Poro%C4%8Dilo%20nadzora%20-%20Poslovanje%20Gornjesavskega%20muzeja%20Jesenice%20v%20delu%20ki%20se%20nana%C5%A1a%20na%20financiranje%20Ob%C4%8Dine%20Kranjsk

30 sep 2013 ... 4 organizacijski enoti in sicer enota Slovenski planinski muzej in enota Kranjska Gora. (Liznjekova hiša, Kažnjekova hiša Rateče). Občini svoje ...

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=15328

pri čemer štiri občine (Maribor, Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica in Ruše) razpolagajo s 94,4 %, samo ... www.dzs.hr) št. prebivalcev. 237.000. 1.203.986. 1.113.

Izvještaj 10 Strategija razvoja turizma RH - Institut za turizam

http://iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Izvjestaj-10-Strategija-razvoja-turizma-RH.pdf

GLAVNI PLAN I STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE. Izvještaj 10. Projekcija gospodarskih učinaka. 1. Sadržaj. 1. Uvod .

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA ... - Grad Karlovac

https://www.karlovac.hr/UserDocsImages/2016/dokumenti/strategija%20tirzma%20grada%20karlovca.pdf

Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020. Naručitelj. Grad Karlovac. Nositelj projekta: Turistička zajednica grada Karlovca. Članovi radne skupine:.

Strateško razvojni dokument občine Kranjska Gora - Občina ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/152790Strate%C5%A1ko%20razvojni%20dokument%20Ob%C4%8Dine%20Kranjska%20Gora.pdf

o premalo, neustrezno urejena, potrebna parkirna hiša, največji problem so parkirišča v centru KG. Naključno izbrani občani so ocenili urejenost pločnikov in ...

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2016100607444784/

NA OBMOČJU. OBČIN AJDOVŠČINA IN VIPAVA 2016 – 2030 ... planinarjenje, plezanje po naravni plezalni steni, kolesarjenje, jadralno padalstvo, zmajarstvo,.

Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/Strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_Bela_krajina_2018_2022.pdf

Martin Lindič (Kolpa Adventures Radenci), Stane Malerič (Turizem Malerič), ... Osrednja naravna znamenitost je Kolpa, čista, topla ... porastu t.i. "glamping".

5. strategija razvoja turizma turistične destinacije piran ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5b0d81cd-5bc5-42a8-bea0-571420bdeabd/634430140234218750_strategija%20razvoja%20turizma.pdf

frekvence prevozov na liniji Sečovlje- Strunjan in še posebej Lucija-Piran, ... kmetijah. Zasebni sektor Zaledje. Do 2013 vsaj 3 nove turistične kmetije. Apartmaji.

Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/04/Strategija-trajnostnega-razvoja-blejskega-turizma-2018-2025-6.pdf

Jez. pro- menada kulinarika gostinci. 4. Okusi Bleda. (6x) skupaj pribl. 50.000 kulinari- ka. 33 % 67 % x x 10–23 mehan. glasba. Prome- nada. Jez. pro- menada.

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin ...

https://www.ajdovscina.si/mma/Strategija%20razvoja%20turizma%20Vipavske%20doline%20na%20obmo%C4%8Dju%20ob%C4%8Din%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20in%20Vipava%20.pdf/2016091911033018/?m=1474275772

Rezultati srečanj so jasno prepoznane vrednote Vipavske ... Festival 360° Vipavska dolina, Rally Vipavska dolina, Kolesarski festival Ajdovščina, Rock. Batuje ...

strategija razvoja turizma vipavske doline - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/STRATEGIJA%20RAZVOJA%20TURIZMA%20VIPAVSKE%20DOLINE.pdf/2017011614171829/?m=1484572614

Pri snovanju turistične ponudbe pa je Vipavska dolina mišljena kot celota, saj turistov ... njene naravne danosti, kulturno zgodovinske znamenitosti, kulinariko in ...

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija-turizam-2020-veljaca2013.pdf

Strategija razvoja turizma RH do 2020. daje odgovor na pitanje kakav turizam Hrvatska želi i treba razvijati te utvrđuje ključne aktivnosti turističke politike ...

Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/strategija-razvoja-in-trzenja-turizma-za-regijo-osrednja-slovenija-2012-2016.pdf

Ljubljansko barje ne navajamo kot nosilca organiziranosti turizma na območju (kot na primer za Srce. Slovenije navajamo ... Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične ... Mostiščarji in Argonavti.

Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične ...

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20Srca%20Slovenije%20kot%20TD_30-5-2011_z%20naslovnico.pdf

30 maj 2011 ... Gostišče Kimovec, Gostilna in pizzerija Kovač, Gostišče. Celestina ... Gorica, Picerija Kegeljček, Restavracija Polževo, Gostišče Krka. Trzin.

strategija razvoja kulturnega turizma na slovenskem - I feel Slovenia

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/turisticni-produkti/SRKTS-29_8849.pdf.pdf

Sonja Sibila Lebe, Gregor Schiemann. Pri intervjuvanju so sodelovali: dr. Aleš Gačnik, Jernej Lubej, Gregor Schiemann, Katarina Schiemann. Pri anketiranju so ...

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018 - 2027 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2018/11/124866_strategijarazvojaturizmavobciniig2018-2027.pdf

2.2.2 Kulinarika. V Občini Ig nudijo gostinske storitve Gostilna Hram (prej Gostilna Gerbec) in Gostilna Ulčar na. Igu, Pizzerija MM ter Gostilna in pizzerija Mars v ...

Strategija razvoja turizma Podčetrtek, Bistirca ob ... - Občina Kozje

https://www.obcina-kozje.si/files/other/news/69/194919Strategija%20razvoja%20turizma%20Pod%C4%8Detrtek%20Bistirca%20ob%20Sotli%20in%20Kozje.pdf

4 dec 2018 ... park Aqualuna, večnamenska športna dvorana Podčetrtek, Samostan in lekarna Olimie,. Jelenov greben ipd.). Turistično destinacijo letno ...

5. strategija razvoja turizma turistične destinacije piran/portorož

http://www.lex-localis.info/files/5b0d81cd-5bc5-42a8-bea0-571420bdeabd/634430140234218750_strategija%20razvoja%20turizma.pdf

Avditorij Portorož ima vse komponente, ki so potrebni za izvedbo produkta prireditve in ustreznost, da zadovolji širšim množicam, saj je to njegovo poslanstvo od ...

Javna obravnava Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/acts/70/156685Javna%20obravnava%20Odloka%20o%20prora%C4%8Dunu%20Ob%C4%8Dine%20Kranjska%20Gora%20za%20leto%202019.pdf

1 jan 2019 ... Prihodek od počitniške dejavnosti (počitniške kapacitete v ... Za Občino Kranjska Gora pa sprejeti LEK na 17. seji občinskega sveta 20.6.2012.

poročilo dela lto – zavoda za turizem občine kranjska gora za leto ...

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Poroilo_dela_LTO_leto_2009.pdf

27. 4.3.2. PRIREDITVE IN ANIMACIJA V ORGANIZACIJI LTO KRANJSKA GORA . ... Radio Sora. Tedenske poletne prireditve 6x javljanje (Nina Kompare,.

OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153685Zapisniki%20in%20predlogi%20odborov%20in%20krajevnih%20skupnosti.pdf

Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora. OBČINSKAUPRAVA tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 dtrektni telefon 04-5809 809. Sluzba za negospodarstvo.

Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine - Regionalna ...

http://www.bjelasica-komovi.me/wp-content/uploads/2015/01/Strategija-razvoja-turizma-Crne-Gore-do-2020.-godine-1.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA. U CRNOJ GORI DO 2020. GODINE. Podgorica, decembar 2008. god. Crna Gora. Ministarstvo turizma i zaštite.

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020

https://www.novomesto.si/mma/-/2017091316043590/

Pohodniško društvo Novo mesto, PD Krka Novo mesto, KS Prečna. Ciljne skupine. Družine, šolske skupine, individualni ali organizirani sprehajalci, pohodniki in ...