Izgradnja stanovanj v stanovanjski soseski Brdo 2 - Mestna občina ...

JSS MOL na Brdu v Ljubljani načrtuje gradnjo sodobne stanovanjske soseske s ... Rdečega križa (od soseske Zeleni gaj do Tehnološkega parka) ter na zahodni ...

Izgradnja stanovanj v stanovanjski soseski Brdo 2 - Mestna občina ... - Sorodni dokumenti

Izgradnja stanovanj v stanovanjski soseski Brdo 2 - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/priloga-in-tus-mol-februar2019.pdf

JSS MOL na Brdu v Ljubljani načrtuje gradnjo sodobne stanovanjske soseske s ... Rdečega križa (od soseske Zeleni gaj do Tehnološkega parka) ter na zahodni ...

Tehnološki park Brdo - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2.-toka-odgovor-na-vpraanje-svetnika-janeza-agarja-tehnoloki-park-brdo.pdf

pošiljamo odgovor na zastavljeno vprašanje/pobudo mestnega svetnika g. Žagar Janeza. Tehnološki park Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju TPU) deluje na dveh ...

blok neprofitnih stanovanj polje, slovenj gradec - Mestna občina ...

http://www.slovenjgradec.si/media/uploads/files/obcinske%20seje/14.seja/DIIP%20STANOVANJSKI%20BLOK%20POLJE.pdf

Relativno velik delež predstavljajo stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918, saj znaša delež 12 ... Primorsko-notranjska (124,8),. 11. Zasavska (125,1) in.

a) Stanovanjski program Mestne občine ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/11.-a-tocka-Stanovanjski-program-MOL-2019-2022.pdf

18 mar 2019 ... 4.1.3.5 Cesta španskih borcev - izgradnja novih sosesk. 4.1.3.6 Rakova jelša I ... Kralji ulice, azilni dom, materinski dom...). Prav tako bodo ...

JAVNI RAZPIS-najem stanovanj-stanovanjski sklad-RAZPIS 1.2 ...

https://www.gor-radgona.si/mma/javni_razpisnajem_stanovanjstanovanjski_skladrazpis_122018_a_in_b_lista_stanovanjadocpdf/20180207170429/?m=1518019418

1 feb 2018 ... Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo v letu 2018 in 2019 izpraznila in ... Najemnina za neprofitna stanovanja je določena na podlagi Uredbe ...

Brdo, 7 - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/06_starsi_ucenci/gradiva_1920/bz_1920.pdf

VOLK IN 7 KOZLIČKOV. BELA KAČICA S KRONICO – SLOVENSKA LJUDSKA PRAVLJICA. NORAC: LOLIN OTOČEK. KRINGS: po izbiri iz zbirke DROBIŽKI ...

brdo pri lukovici - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/134556Turisticne%20razglednice.pdf

O B Č I N A L U K O V I C A • S L O V E N I J A. BRDO PRI LUKOVICI. Brdo pri Lukovici. Grad Brdo. Čebelarski center Slovenije. Župnijska cerkev Marijinega ...

Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/9-okolje-in-prostor/9-6-stanovanjsko-gospodarstvo/item/download/363_d35af84714d462170db6fa9249280119

21 jun 2007 ... zamenjave neprofitnega stanovanja so: - da izpolnjuje vse pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v skladu s predpisi, ki urejajo ...

Vzorec pogodbe - Obnova stanovanj - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe_-_Obnova_stanovanj.pdf/2016072718445365/?m=1469637883

27 jul 2016 ... Prešernova 11b, Brežice (tri stanovanja). - Globoko ... Tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko ...

PRAVILNIK o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina - Občina ...

https://www.ajdovscina.si/mma/8%20seja%204%20tocka%20-%20Pravilnik%20o%20zamenjavah%20stanovanj%20Obcine%20Ajdovscina.pdf/2019091615380375/?m=1568641083

4 sep 2019 ... US in 27/17), 28. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list. RS št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in ...

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/razpisi/2018/stanovanja_2008/razpis_za_neprofitna_stanovanja_2018.pdf

3 dec 2018 ... lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih ...

Javni razpis za dodelitev neprofitinih stanovanj v ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/razpisi/2012/razpis_stanovanja_2012/Razpis_za_najem_neprofitnih_stanovanj_Obcina_Sevnica_2012.pdf

18 jun 2012 ... 3 stanovanja v lasti Občine Sevnica, namenjenih za oddajo v najem prosilcem. Stanovanja so nahajajo na naslovu Planinska cesta 29 in ...

Stanovanjski program - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/predlog-sklepa-in-programa/2010120311481767/?m=1291373297

3 dec 2010 ... skladom v primerjavi s primerljivima občinama Krško in Sevnica. ... prosilcem dodeljena neprofitna stanovanja v najem za nedoločen čas.

javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem - Občina Žalec

http://www.zalec.si/razpisi/jr-19-stan-vse.pdf

1 apr 2019 ... Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Žalec, april 2019 ... Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe ... gospodinjstev v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 ne presegajo zgornje ...

Stanovanjski program - Občina Kranjska Gora

https://www.obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/152273Stanovanjski%20program.pdf

Upravljanje po pogodbi – Dominvest. 4.700,00 €. Zavarovanje. 6.561,00 €. Intervencijsko vzdrževanje (ocena). 4.000,00 €. Vzdrževanje skupnih delov stavb v ...

stanovanjski program obcine - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/stanovanjski%20program%20obcine.pdf/2016060613130878/?m=1465211546

27 maj 2016 ... Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Pravilnik). - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter ...

V središču Markovcev nov poslovno-stanovanjski ... - Občina Markovci

https://www.markovci.si/Files/eMagazine/174/147317/Marec%202011.pdf

glasbo. Da pa je bilo vzdušje na srečanju kar se da prijetno in zabavno, pa sta po- skrbela še Duo Jože in Olga. ... GRŠKI. MITOLOGIJI. NARAVNO. VEČANJE. BITIJ. POLAGA-. LEC. LESENIH. PLOŠČIC. OLJENKA ... z njim prestrašil očeta.« Modrica. »Zakaj imaš pa takšno modrico okoli očesa?« vpraša Bogdan prijatelja.

Stanovanjski program-investicije poslovni ... - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153722priloga.pdf

upravnik Dominvest obnova kopalnice 2010. 5,17% ... Krofl Marija Jerica št.1. 5.25% upravnik Dominvest ... Dominvest Jesenice. Stanovanjsko podjetje Ravne.

Stanovanjski program-investicije poslovni prostori 2013 - Občina ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153722priloga.pdf

upravnik Dominvest obnova kopalnice 2010. 5,17% ... Krofl Marija Jerica št.1. 5.25% upravnik Dominvest ... 1.12.2012-31.11.2013. Alpdom d.d. Radovljica.

Mestna občina Ptuj - Mestna občina Novo mesto

https://www.novomesto.si/mma/-/2017112812355332/

Agroservis, Agrosejalec, Kalia in Zrno v Sevnem, pri kmetijski šoli, ter podobne druge, imajo prostore na različnih lokacijah, ki so namenjene skladiščenju gnojil ...

Ob zaključku izgradnje vrstnih hiš F6 ter gradnje blokov F2 v soseski ...

http://www.dgd.si/datoteke/VABILO%203.OKROGLA%20MIZA.pdf

28 mar 2017 ... soseski Zeleni gaj na Brdu, v Ljubljani, vas vabimo na. OKROGLO MIZO v sredo 29. marca 2017 ob 16.00 uri, v prostorih SSRS na Poljanski ...

MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA ČETRT TEZNO Stran 1 ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=28323

Za umestitev objekta je potrebno izdelati OPPN. 3. Lokacija ob OŠ Martin Konšak (zemljišča ob Prekmurski ul., kjer so sedaj vrtički) skupna površina: 12.742 m2 ...

Mestna obi-ina Ljubljana Mestni svet ;/.AGAR - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Zapisnik-34.-seje-Odbora-za-gospodarske-javne-sluzbe-in-promet.pdf

Mestna obi-ina. Ljubljana. Mestni svet. Odbor za gospodarske javne sluibe in prornet. Mestni trg 1. 1000 Ljubljana telefon: 07 306 45 42 faks: 07 306 45 23.

Mestna občina Ljubljana MESTNA UPRAVA PRILOGA Stališča na ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15191/prilogakosnutkuznsp21-staliscanapripjazbinska25seja.pdf

[email protected] Mestna občina Ljubljana. MESTNA UPRAVA. ODDELEK ZA URBANIZEM. Poljanska cesta 28, p.p. 25, 1001 Ljubljana www.ljubljana.si.

MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA Številka: 01300 ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37097

25 nov 2019 ... MELITA PETELIN. Vsebina vprašanja/pobude: Prosim, da mi posredujete točen seznam projektov za pridobitev EVROPSKIHSREDSTEV,ki so ...

Stanovanjski program občine Braslovče 2019 ... - Občina Braslovče

https://www.braslovce.si/files/other/news/157/195495Gradivo%20to%C4%8Dka%2013%20-%20Stanovanjski%20program%20ob%C4%8Dine%20Braslov%C4%8De%202019-2023.pdf

19 jun 2019 ... S Stanovanjskim programom Občine Braslovče za obdobje 2019 – 2023 ... 7 novih stanovanj na naslovu Braslovče 2 a (tj. nad trgovino Jager).

mestna četrt mestna četrt - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37016

7 dec 2019 ... Društvo TOTI DCA Maribor. 15. Teden eksperimentov. 16. Opazovanje jeseni v Betnavskem gozdu. 17. XI. ABILIMPIADA SLOVENIJE,. Maribor ...

Akcijski načrt »Ljubljana – občina po meri invalidov - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Akcijski-nacrt-Ljubljana-obcina-po-meri-invalidov-za-obdobje-od-2017....pdf

MOL – osebno (na sodelavke Odseka za pobude meščanov in na župana MOL ob organiziranih dnevih odprtih vrat, vsak prvi torek v mesecu), preko telefona, ...

občina Šempeter-Vrtojba - Mestna občina Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=4072

Sempeter-Vrtojba in prevzame sredstva in. Zobozdravstveno ... Kostanjevica 8 %, Občina Šempeter-Vrtojba Po nahajališču pripada Mestni občini. 10,66 %.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JD5-Topniska-za-dne-20.04.2017.pdf

12 apr 2017 ... ulica 19 v Ljubljani in pripadajoči skladiščni prostor K01 v izmeri 37,55 m2 v kleti stavbe na naslovu. Topniška ulica 19 v Ljubljani, oboje z ID ...

Mestna občina Ljubljana Mestna občina Ljubljana na podlagi 5. in ...

http://freeweb.t-2.net/jurij_stare1/GJD/59_Povabilo_za_oddajo_pobude_ali_predloga_za_spremembo_OPNMOL.pdf

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN. MOL ID ... ure ter ob petkih od 8. do 12. ure oziroma lahko pobudo posreduje na isti.

4. Izgradnja RČN

https://www.pzs.si/javno/dokumenti/Konferenca%20o%20planinskem%20gospodarstvu%202013/GK_PZS-2konf_planinsk_gospod-26-1-2013-PredstavitevRCN-LISCA_.pdf

Vloge partnerjev. PD Lisca Sevnica: - Lastnik zemljišč. - Prijava na razpis sklada Si.Voda – upravičenec do sredstev. - Izdaja soglasja za izvedbo ter podelitev.

TI^ NAT HAN - Duhovna izgradnja

http://www.duhovnaizgradnja.com/download/knjige/Mir%20je%20svaki%20korak.pdf

da im pruži toliko sreće kao poklon naše svjesnosti, naš osmejak. ... Bambus. Ona je došla u Šljivino selo kada je imala tri godine. Bila je toliko slatka da.