kriteriji deljivosti - Core

tudi k delitelj a-ja in a večkratnik od k. Namesto: a je deljiv z b, pravimo tudi: b deli a. Dejstvo, da je število a deljivo z b ali da b deli a, zapisujemo b|a. Če enačbe ...

kriteriji deljivosti - Core - Sorodni dokumenti

kriteriji deljivosti - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67606960.pdf

tudi k delitelj a-ja in a večkratnik od k. Namesto: a je deljiv z b, pravimo tudi: b deli a. Dejstvo, da je število a deljivo z b ali da b deli a, zapisujemo b|a. Če enačbe ...

kriterij deljivosti s 7 in 13 - Presek

http://www.presek.si/9/9-1-Milosevic-Petek.pdf

List za mlade matematike, fizike, astronome in racunalnikarje. ISSN 0351-6652. Letnik 9 ... s ftevilorn 7. 4. Sestavj podobna pravila ra deljivost s itevil1 11, 17. 19.

Counter-Propagating Core Assignment in Multi-Core Fiber ... - arXiv

https://arxiv.org/pdf/1812.00656

reduce inter-core crosstalk between counter-propagating fiber cores but also flexibly ... F. Tang and G. Shen are with the School of Electronic and Information.

Kriteriji za ocenjevanje

http://www.3os-celje.si/files/2018/11/KRITERIJI_prva_triada.pdf

(2. razred). Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo – tvori smiselno, povezano in ... NAREK. Cilji: Sledi počasnemu nareku in zapiše posamezne besede in ...

Kriteriji ocenjevanja DKE

https://www.os-sostro.si/images/stories/pdf/sola/pouk/krit_oc/l_1920/DKE_1920.pdf

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA. Natalija Panič, prof. soc. 1. CILJI IN STANDARDI ZNANJA. Cilji in standardi znanja so zapisani v ...

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI TJA (od 4. do 9. razreda ...

http://www.osvelikanedelja.si/files/2019/12/Angle%C5%A1%C4%8Dina-4-9.pdf

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI TJA (od 4. do 9. razreda) ... raznolike jezikovne strukture; pravopisnih ali slovničnih napak skoraj ni. 4 ... Učni načrt angleščina:.

Kriteriji za ocenjevanje znanja

http://www.osnovnasolasostro.si/bio/uploads/DATOTEKE/kriteriji%20ocenjevanje/kriterij_ocenjevanja_BIO_NAR_KEM_GOS_OV_PK_KO_NP_SPH_RC_.pdf

Literatura in viri so navedena pomanjkljivo. •. Literatura ni navedena. 6 TOČK. 4 TOČKE ... Suvereno odgovarja na zastavljena vprašanja v zvezi z vsebino.

KRITERIJI OCEN - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minim-stand-GeoGIM1.pdf

Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah UL ŠT. 0070-43/2010 in Pravilnikom ERSŠG Ljubljana.

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA ...

http://os-sentjanz.splet.arnes.si/files/2014/09/NEM%C5%A0%C4%8CINA1.pdf

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: govorni nastop. • 1. pisni preizkusi ... opis osebe (ime, starost), opis predmetov ... razumeti opis oseb, pokrajin, živali ali stvari.

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI - PROGRAM ...

http://gsskocevje.splet.arnes.si/files/2019/04/Kriteriji_ocenjevanja_Slovenina_program_GIM.pdf

tipa ena razčlemba in tvorba neumetnostnega besedila). Pisno – kontrolna naloga (jezik, književnost ali kombinacija obojega). Največ 3. Ustno. Najmanj 1.

KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA - 4. razred

http://klas4.weebly.com/uploads/5/3/5/2/5352707/r_5_kriteriji_ocenjevanja.pdf

4. razred. NIT, DRUŽBA, MATEMATIKA, GLASBENA UMETNOST, ... (4). Zanesljivo in solidno obvlada učno snov. Svoje znanje zna praktično uporabiti.

KRITERIJI OCENJEVANJA 4. in 5. razred - Osv-ankaran.si

http://www.osv-ankaran.si/storage/doc/201808/kriteriji-ocenjevanja-2.-triada.pdf

tipične značilnosti besedilne vrste. Učenec piše knjižno, jezikovne napake so zelo redke. Dobro (3). Učenec razume izhodiščno besedilo in se v njem orientira.

ON-221 KRITERIJI za premestitev na NBO - verzija 02 - 20 06 2016

http://www.bolnisnica-sezana.si/pbzir/ON-200.pdf

... nege, fizioterapevt testira zmogljivost pacienta, storitve pa izvaja negovalna ekipa pod ... Pacient oz. svojci morajo biti pred premestitvijo v Bolnišnico Sežana ...

1 LIKOVNA KULTURA KRITERIJI VREDNOVANJA I ...

http://os-vnazora-vrsar.skole.hr/upload/os-vnazora-vrsar/images/static3/1950/attachment/likovni.pdf

LIKOVNA KULTURA. KRITERIJI ... tehnici. Iskoristio sve mogućnosti prikaza korištenja zadane tehnike. Tonsko i kolorističko ... linorez, monotipija). Vrlo dobra ...

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI POUKU GOSPODINJSTVA v 6 ...

http://www.os-sentjanz.si/files/2014/09/GOSPODINJSTVO-6.pdf

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI POUKU GOSPODINJSTVA v 6. razredu. V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj štiri številčne ocene. Ocena se lahko dobi pri.

kriteriji za registriranje in kategoriziranje sportnikov.pdf

http://www.simcpiran.si/img/sport/kategorizacije/kriteriji%20za%20registriranje%20in%20kategoriziranje%20sportnikov.pdf

Kriterije sprejme Strokovni svet RS za šport na predlog OKS oziroma pristojnih NPŠZ v skladu s 16. in 38. členom Zakona o športu. 1.1.3 Vodenje postopkov.

Kriteriji ocenjevanja za predmet slovenščina

http://www.osig.si/files/2019/07/slo.pdf

književne zvrsti in vrste. Razume literarnoteoretske pojme. Z učiteljevo pomočjo zna besedilo časovno umestiti. Doživeto prebere obravnavano besedilo ali ...

Kriteriji za kategorizacijo HOTEL - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2019-01-0141-2018-01-0951-npb1-p1.pdf

dvojna ležišča v velikosti najmanj 180 x 200 cm15. 15. M. M. 72 ... Osnova postelje je lahko vzmetenje, letve ali drugi enakovredni sistem. 15. Če sta v ...

Kriteriji za ocjenjivanje - Osnovna škola Samobor

http://os-samobor.skole.hr/upload/os-samobor/images/static3/1930/attachment/Kriteriji_za_ocjenjivanje_-_prvi_razred.pdf

Potpuno pravilno oblikuje pisana slova. - U potpunosti usvojena glasovna abeceda. JEZIK. GLAS, SLOVO,. RIJEČ. IZGOVOR I PISANJE. GLASOVA. REČENICA.

Troškovi i kriteriji klasifikacije troškova - EFZG

http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/RAC/hpercevic/poslovno_planiranje/Tro%C5%A1kovi%20i%20kriteriji%20klasifikacije%20tro%C5%A1kova.pdf

Kriterij klasifikacije. Vrste troškova troškova. Prema vremenu nastanka. 1) povijesni. 2) budući ili planirani. Prema funkcijama. Prema položaju u financijskim.

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA ANGLEŠČINA 2. razred

https://www.osv-ankaran.si/storage/doc/201701/kriteriji-ocenjevanja-tja-2.r.pdf

Page 1. KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA. ANGLEŠČINA. 2. razred. September 2016. Učiteljica: Nataša Jerman. Page 2. POSLUŠANJE IN SLUŠNO ...

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V ...

http://oshjhstaritrg.splet.arnes.si/files/2016/02/KRITERIJI-GUM-Kopija.pdf

pozna glasbene primere, zna kritično presojati. Jasno analizira ... Delno analizira notni zapis pesmi. Delno pozna in razume glasbene oblike. Pridobljeno znanje.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU ANGLEŠČINE, 4.

https://www.os-sostro.si/images/stories/pdf/sola/pouk/krit_oc/l_1920/ANJ_1920.pdf

Omejeno besedišče, pogosta napačna raba in pravopisne napake. 0 ... so redke. Učenec se ob opozorilu učitelja zave svoje napake in jo samostojno popravi.

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA ANGLEŠČINA 6. do 9. razred

https://www.osv-ankaran.si/storage/doc/201701/kriteriji-ocenjevanja-tja-6.-9.r.pdf

ANGLEŠČINA. 6. do 9. razred. September 2016. Učiteljici: ... Upoštevanje naslovnika. KRITERIJI ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA PRI ANGLEŠČINI ...

Novi kriteriji ACR (American College of Rheumatology) za ...

http://www.skufmslovenija.org/wp-content/uploads/Novi-kriteriji-ACR-popravek.pdf

Diagnostična merila za fibromialgijo. Merila. Bolnik izpolnjuje diagnostična merila, če so izpolnjena 3 naslednja stanja: 1. Indeks razširjene bolečine (WPI) > 7 in ...

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI POUKU NARAVOSLOVJA (7. razred)

http://solad.splet.arnes.si/files/2019/09/KRITERIJI-OCENJEVANJA-PRI-POUKU-NARAVOSLOVJA-7.r.pdf

V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj šest številčnih ocen. Ocenjevanje je v ustni in pisni obliki. Ocenjeni pa so lahko tudi drugi učenčevi izdelki (plakat, ...

merila, pogoji in kriteriji - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-020-01022-OB~P001-0000.PDF

21 apr 2017 ... dodatne točke za programe športne vadbe, ki se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred ...

KRITERIJI ZA NEPISNO OCENJEVANJE PRI GLASBENI VZGOJI

http://www.os-sentjanz.si/files/2014/09/KRITERIJI-ZA-OCENJEVANJE-V-4.-RAZREDU.pdf

3. 2. VSEBINE, ki so predpisane z učnim načrtom. Primerja , analizira odnose v skupnosti. Utemeljuje ... Manjkajo nekateri znani pojmi, premalo je ... KRITERIJI Z OPISNIKI ZA OCENJEVANJE GLASBENE UMETNOSTI – 4. razred. PODROČJE.

1 KRITERIJI ZA RAZGLASITEV UKREPA ... - Komunala Tolmin

http://komunala-tolmin.si/wp-content/uploads/2016/01/Kriteriji_za_razglasitev_ukrepa_prekuhavanja_pitne_vode.pdf

Pitna voda ima običajno prevodnost 400 - 600 µS/cm, deževnica < 100 µS/cm, 2x deionizirana voda < 20 µS/cm. Nenadne večje spremembe so posledica ...

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA SLOVENŠČINA 6. do 9. razred

https://www.osv-ankaran.si/storage/doc/201701/kriteriji-ocenjevanja-slj-6.-9.r.pdf

SLOVENŠČINA. 6. do 9. razred ... Odlično (5). Izbrana tema je bila ... Opisni kriteriji in ocene za pisno nalogo – TEST OBJEKTIVNEGA TIPA. Kriterij. Ocena.

KRITERIJI OCJENJIVANJA –LIKOVNA KULTURA -3.r. TEMA ...

http://os-brace-radic-zg.skole.hr/upload/os-brace-radic-zg/images/static3/3297/File/Kriteriji%20ocjenjivanja%20-%20Likovna%20kultura%20%20-%203.%20razred1.pdf

primjereno primjenjujući likovne tehnike u okviru zadanog likovnog problema i motiva. Ističe se maštovitošću i slobodom kombiniranja. 3. PLOHA - Modelacija i.

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI POUKU NARAVOSLOVJA (6. razred)

http://solad.splet.arnes.si/files/2019/09/KRITERIJI-OCENJEVANJA-PRI-POUKU-NARAVOSLOVJA-6.r.pdf

Dodatno: OSNOVNI STANDARDI ZNANJA - NARAVOSLOVJE 6. RAZRED. Vsebinski sklop: SNOVI. Učenec: • razume, da je snov zgrajena iz delcev/gradnikov,.

Kriteriji za kategorizacijo HOTEL - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-022-00951-OB~P001-0000.PDF

4 apr 2018 ... M. M. M. Parkiranje/polnilna po staja. 5. P arkirni p ro s tor ob hotelu. 3. 6. M o ž n o s. t p a rk ira n ja a v to b u s o v. 1. 7. Hotels ka garaža. 5. 8.

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA ANGLEŠČINA 4. in 5. razred

https://www.osv-ankaran.si/storage/doc/201701/kriteriji-ocenjevanja-tja-4.-in-5.r.pdf

KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA ZNANJA. Odlično (5):. ♧ razume in se odziva na navodila (verbalno in neverbalno). ♧ se besedno sporazumeva v ...

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja – slovenščina 3., 4., 5. R

http://www.oshjh-staritrg.si/files/2016/02/OPISNI-KRITERIJI-SLO-Kopija.pdf

slogovna ustreznost. OPIS ŽIVALI, OPIS RASTLINE-govorni nastop. NAREK- ustreznost rabe pravopisa. 5. 4. 3. 2. 1. Besede so zapisane pravopisno pravilno ...

Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSOP/O-IRSOP-u/kriteriji-za-izredne-insp-nadzore/9aa40fae3c/Kriterijiza_dolocanje_prioritetnih_insp.nadzorov_24.1.2019.pdf

področju dela Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP):. A. INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO. REDNI NADZORI: Osnovno izhodišče ...