Povzetek naravnih števil

Najmanjši skupni večkratnik dveh števil je najmanjše število, ki je deljivo z obema številoma. Primer: najmanjši skupni večkratnik števil 3 in 6 je 12. Večkratniki št ...

Povzetek naravnih števil - Sorodni dokumenti

Povzetek naravnih števil

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2019/09/povzetek-naravnih-c5a1tevil.pdf

Najmanjši skupni večkratnik dveh števil je najmanjše število, ki je deljivo z obema številoma. Primer: najmanjši skupni večkratnik števil 3 in 6 je 12. Večkratniki št ...

Deljivost naravnih števil

https://studentski.net/get/ulj_ntf_mt1_ma1_vaj_deljivost_naravnih_stevil_01.pdf?w=1

Naloge za utrjevanje. Deljivost naravnih števil. 1. Dana so števila 330, 3003, 7150 in 37791. Preverite, ali so deljiva z 2, 3, 5, 11, 15, 22. 2. Dopolnjevanje števil.

zanimiva lastnost naravnih števil - Presek

http://www.presek.si/22/1216-Grasselli.pdf

a) Zapiši trimestno število, v katerem se prva in zadnja števka razlikujeta vsaj za dve. b) V številu iz a) zamenjaj med seboj prvo in zadnjo števko. c) Manjše od ...

vsota potenc naravnih števil - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/2893/out/1284-Turnsek.pdf

Opazimo, da se vsota prvih n naravnih števil izraža kot polinom druge stopnje, vsota kvadratov kot polinom tretje stopnje in vsota kubov kot polinom četrte ...

VSOTA KVADRATOV PRVIH n NARAVNIH ŠTEVIL - Presek

http://www.presek.si/15/909-Razpet.pdf

VSOTA KVADRATOV PRVIH n NARAVNIH ŠTE-. VIL. Kljucne besede: matematika, teorija števil, geometrija, vsota, kvadrat, kocka, ploššina, prostornina.

Komplementarna zaporedja naravnih števil - MaRS - dMFA

http://mars.dmfa.si/mars2011/proj/c05.pdf

Pravimo, da sta dve narašcajoci zaporedji naravnih števil komplementarni, ko je njun ... [rn] in [sn] komplementarni zaporedji, velja ... kot par okrajšanih ulomkov.

O FORMULI ZA VSOTO PRVIH n NARAVNIH ŠTEVIL - Presek

http://www.presek.si/2/2-1-Malesic.pdf

j e naročil u- čen cem , naj seštejejo vsa števila od 1 do 100. Gauss je izraču nal na pamet: 5050. Sklepal je takole: (1 100) (2 99) (3 98) . 101. . 101. .

Vsota dveh sodih naravnih števil je sodo število in vsota dveh lihih ...

https://www.zrss.si/kupm2014/files/gradiva/petek-toplice/Zakelj.pdf

Pokaži, da je vsota dveh sodih števil sodo število in vsota dveh lihih števil sodo število. Predstavitev problema (z uporabo spremenljivke). Soda cela števila: 2, 4, ...

ZGODOVINA ŠTEVIL

https://dijaski.net/get/mat_ref_zgodovina_stevil_02__predstavitev.pdf

4.Rimska števila. ━ v uporabi tudi danes. ━ dolgo so se obdržala zaradi preproste zapomnitve. ━ znali so zapisovati zelo velika števila. ━ odkje izvirajo še ...

4 Teorija števil

http://studentski.net/get/ulj_fmf_pm1_mvp_sno_teorija_stevil_01.pdf

4.3 Diofantske enacbe. Enacbe, pri katerih išcemo zgolj celoštevilske rešitve, se imenujejo diofantske enacbe. Oglejmo si nekoliko podrobneje linearne ...

Skrivnosti števil in oblik 7

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3180&file=1

praπtevilo (Da-Ne) DA. NE. DA. NE. DA. a) 97 b) 101. 3 ©tevilo 60 ni praπtevilo, ker ima veЛ kot dva delitelja. D60 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}.

Skrivnosti števil in oblik

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-7-Re%C5%A1itve.pdf

Skrivnosti števil in oblik. Rešitve ... d) N, ker je 9 liho πtevilo, a ni praπtevilo. 6 169, 289, 361 ... 9 10 = 2 · 5 100 = 22 · 52 1000 = 23 · 53 10 000 = 24 · 54. 100 000 ...

NEKAJ OTEORIJI šTEVIL

http://lkrv.fri.uni-lj.si/peter/presek/Stare_Nekaj_o_teoriji_stevil.pdf

pozitivne delitel je. Uporabnost tega izreka v teoriji števil je izredno velika. Iz razstavitve števila n na produkt praštevil lahko določ imo število pozitivnih deliteljev ...

Igra števil in oblik 4

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=155&file=1

številski trak, matematične domine. REFLEKSIJA: Skupaj z učenci naredimo pogled nazaj, pogovorimo se o poteku učne ure, učenci povedo svoje mnenje.

Igra števil in oblik 5

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2225&file=1

Priročnik za 5. razred osnovne šole ... 4 Števila do milijona in še čez Slavka Crljen . ... Učiteljeva avtonomna presoja pa je, katere naloge bo vključil v svoj učni ...

Razlika tromestnih števil

http://www.logika.si/racunanje/5razred/Razlika_tromestnih_stevil_2_del.pdf

Razlika tromestnih števil, 2.del.no. 1. zmanjševanec 511 odštevanec 413 razlika 312 257. 987 571 903 981 950. 285 271 432. 857 zmanjševanec. 856 762 711.

Deljenje decimalnih števil

http://www.logika.si/racunanje/7razred/Deljenje_decimalnih_stevil.pdf

20.47 : 2.3 = 6.820 : 1.1 = 58.50 : 7.8 = 81.18 : 9.9 = 28.81 : 4.3 = 10.23 : 1.1 = 32.56 : 7.4 = 22.32 : 2.4 = 38.00 : 4.0 = 41.54 : 6.7 = 2. Deljenje decimalnih števil.

Dvojiški zapis števil

http://vidra.si/dvojiski-zapis-stevil/Dvoji%C5%A1ki%20zapis%20%C5%A1tevil.pdf

Dvojiški zapis števil. Povzetek. Do koliko lahko preštejemo s prsti obeh rok? Do deset, praviš? Neumnost. Že s prsti ene roke je mogoče šteti do 31. Namen.

Množenje decimalnih števil

http://www.logika.si/racunanje/7razred/Mnozenje_decimalnih_stevil.pdf

28.28 x 14.19 = 15.82 x 88.98 = 68.74 x 48.35 = 25.52 x 58.97 = 18.54 x 89.83 = 33.16 x 72.32 = 74.31 x 44.84 = 2. Množenje decimalnih števil.nb ...

Seznam naravnih znamenitosti - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-1402-1999-01-2655-npb9-p1.pdf

znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje. (Uradni list SRS, št. 24/87),. 34. naravna znamenitost podzemna jama: ...

Toplotna izolacija iz naravnih materialov - ZAG

https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=2433

17 jun 2019 ... pluta. • glina. • ... Razvoj novih produktov in tehnologij v gradbeništvu, Ljubljana, 17. junij 2019 ... surovina za izdelavo toplotno-izolativnih plošč.

Vaje za koncentracijo pri branju števil

https://www.abesednjak.si/wp-content/uploads/2020/03/KoncentracijaPriBranju.pdf

obkroži, podčrtaj", lahko naročimo samo iskanje (pri individualnem učenju) ali prepis. Učenci naj števila prebirajo od leve proti desni in ne od zgoraj navzdol!

kvadrati racionalnih števil - Presek

http://www.presek.si/20/1137-Grasselli.pdf

Kljucne besede: matematika, racionalna števila. Elektronska verzija: ... Listo drugače pa je, če vprašujemo po izrazitvah naravnega števila z vsoto štirih ...

Elementarna matematika II in Teorija števil - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/daniel.eremita/EM2_pisni.pdf

Dolocite vse primitivne rešitve diofantske enacbe x2 y2 = 712. Pripravil Uroš Milutinovic. 5.9.1996. 1. Dolocite vsa praštevila p, za katera velja, da je 2p 1 ...

Igra števil in oblik 4 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1164&file=1

1 simetrala neskonкno število simetral. 8. Nesimetriкna prometna znaka sta npr. omejitev hitrosti na 40 km/h in znak STOP. Simetriкni prometni znaki so npr.

Igra števil in oblik 5 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2225&file=1

Učiteljeva avtonomna presoja pa je, katere naloge bo vključil v svoj učni ... ponovi in utrdi merske enote in računanje z njimi ... Prepogni list, kot kaže slika.

9. Analiticna geometrija in teorija števil - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/ZgodMat/AnaGeZapiskiZMB.pdf

Mauricea Oranškega po Nemciji, Danski, Nizozemski, Švici in Italiji, nato pa nadaljeval ... Drugi (Frans van Schooten, La Hire in Johann Bernoulli) so predlagali ... Še bolj vsestranski je bil Phillipe de la Hire (1640-1718), ki je bil slikar, arhitekt, ...

Skrivnosti števil in oblik - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24241&file=1

dogodek E: »pade 5 pik« ali dogodek F: »pade 6 pik«. 3 ... 36. 9. Matematična verjetnost, da pri metu dveh kock na obeh kockah skupaj pade 5 pik, je. 1. 9 . 9 ...

Skrivnosti števil in oblik - Knjigarna.com

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612712938.pdf

Učbenik Skrivnosti števil in oblik 6 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na ... 7 Velika števila in zaokroževanje . ... 3 Zaokroževanje decimalnih števil .

Skrivnosti števil in oblik 8 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3378&file=1

9 mar 2013 ... diagonala stranic a ... Diagonala kvadrata meri 7, 05 cm. Izračunaj ... zunanjega kvadrata meri 8 cm in stranica notranjega 5 cm. Izračunaj ...

generatorji slučajnih števil - Presek

http://www.presek.si/33/1625-Vesel.pdf

An ban, pet podgan. Tako se začne zelo znana izštevanka. Kot vemo, je to pesem oz. ritmizirano besedilo, s katerim se na za četku igre na »slučajen« način ...

OPREMLJANJE NARAVNIH PLEZALIŠČ - Fakulteta za šport

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22035110GolobMiha.pdf

6.1 Plezalno tehnična oprema potrebna za opremljanje plezališč. 24 ... tudi vrtalnik na agregat (Vipava, 1984; Kotečnik pri Libojah, 1989) in bencinski vrtalnik ... krušljivih delov in nevarnih skal, iz razpok odstranimo zemljo in travo, preostre ...

identifikacija naravnih, kulturno- zgodovinskih, poselitvenih in ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_plesko_katja.pdf

Slika 16: Mali plac pozimi . ... Slika 17: Mali plac poleti . ... Kostanjevica pri Bevkah, t.i. Mali plac, ker je edino tu ohranjeno primarno visoko barje na še negozdni ...

Magistrski študij EKONOMIKA NARAVNIH VIROV

http://www.daes.si/ENV_MSc_FB.pdf

darstvo, lesarstvo, živilstvo in prehrana, mikrobio- logija, biotehnologija, krajinska arhitektura. Vpisni pogoji. Potek študija. Vabimo vas k spremljanju uporabnih ...

kvadriranje dvomestnih števil, ki se začenjajo s 5 - Presek

http://www.presek.si/29/1478-Vencelj-kvadriranje.pdf

KVADRIRANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL, KI SE ZA-. CENJAJO S 5. Kljucne besede: zanimivosti, razvedrilo, razvedrilna matematika, ele- mentarna aritmetika.

Različni sistemi prikazovanja števil s prsti

https://www.zrss.si/kupm2014/files/gradiva/cetrtek-salon3/Kverh-Bizjak.pdf

Celostno učenje števil in računanja v obsegu do 20 preko zgodbice ... ponazorili števil in številk, ... smerjo. (številski trak, stotični kvadrat, branje, pisanje).