1 Merjenje gibalne kolicine, energije in temperature

1.5 Temperaturno raztezanje kovin. Prostornina trdnine (kapljevine), in v posebnem primeru dolžina trdnine, se lahko spre- minja zaradi spremembe ...

1 Merjenje gibalne kolicine, energije in temperature - Sorodni dokumenti

1 Merjenje gibalne kolicine, energije in temperature

http://www.grega.si/pef/om/gradivo/M3.pdf

1.5 Temperaturno raztezanje kovin. Prostornina trdnine (kapljevine), in v posebnem primeru dolžina trdnine, se lahko spre- minja zaradi spremembe ...

Merjenje količine alkohola v izdihanem zraku po uživanju pralinejev ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604057.pdf

7 mar 2016 ... Količina alkohola v krvi (opitost) je odvisna od različnih dejavnikov: spola, starosti, telesne teže ... Podlaga za izračun sta telesna teža in spol.

Vprašanja FIZIKA 8. RAZRED Količine in merjenje 1. Naštej nekaj ...

http://www.os-mirna.si/files/2015/08/Vprasanja_FIZIKA_8.pdf

Kako so se dogovorili glede osnovne enote za merjenje časa? 10. S katerimi ... Prepoznaj sile po učinkih in naštej nekaj sprememb, ki jih sile povzročajo. 9.

Merjenje temperature - LRTME - Univerza v Ljubljani

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/UNIVSS/daja_pret/PREDAVANJE_6_Merjenje%20temperature_1del.pdf

merjenje temperature, saj je temperaturni raztezek pri daljši dolžini senzorja odvisen od krajevne porazdelitve temperature vzdolž palice ter ne od temperature ...

Cenik števcev za merjenje porabe električne energije

http://www.elektro-primorska.si/sites/www.elektro-primorska.si/files/upload/files/cenik_stevcev_za_merjenje_porabe_elektricne_energije.pdf

CENIK ŠTEVCEV ZA MERJENJE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE. - . Enofazni števec s PLC modulom. Proizvajalec: Landis Gyr. Cena brez DDV: 136,00 ...

Energija in proizvodnja električne energije - Svet Energije

https://www.svet-energije.si/upload/files/energija_in_proizvodnja_elektricne_energije.pdf

... trda goriva, plin, tekoča goriva),. • jedrske elektrarne (jedrsko gorivo) in. • elektrarne, ki uporabljajo alternativne vire (veter, geotermalna voda, bibavica, sonce .

Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2018/08/3-URE-in-OVE-O%C5%A0-8.-fin.pdf

URE IN OVE. Učno gradivo za ... UČINKOVITA RABA ENERGIJE – URE. 9 ... Polena so še danes najbolj množično uporabljen, preprost in poceni energent.

FIT DIDAKTIČNE GIBALNE IGRE©

http://www.zdravjevsoli.si/attachments/article/170/FIT_DIDAKTICNE_GIBALNE_IGRE.pdf

Ko učitelj izkliče del telesa, se morajo otroci vrniti »na svoje mesto« in položiti izklicani del telesa na: ... VAJE ZA KREPITEV MIŠIC RAMENSKEGA OBROČA.

gibalne zgodbe.pdf - Arnes

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/gibalne%20zgodbe.pdf

Take so: Rdeča kapica, Trije prašički … Za otroke starejše od štirih let ... strukturirana pobarvanka, priročnik Pobarvanke – rozete,. - umetniška slika,. - umetniški ...

GIBALNE AKTIVNOSTI OTROK PRI MOTNJAH POZORNOSTI IN ...

http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf

pri delu potrebuje pozornost in koncentracijo, ki pa jo lahko zmotijo različni distraktorji. ... Moteni so motivacija, kratkotrajen spomin in orientacija v prostoru, nadzor je zmanjšan. ... 6.4 VAJE IN NALOGE ZA IZBOLJŠANJE KONCENTRACIJE.

MERJENJE DOLŽINE: MERJENJE DOLŽINE LISTA PAPIRJA

http://dijaski.net/get/fiz_vaj_merjenje_dolzine_lista_papirja_01.pdf

12,5 cm × 7,5 cm = 94 cm2. Relativna merska napaka ploščine je vsota relativne merske napake dolžine in relativne merske napake širine: 0,8% 1,3% = 2,1%.

povezanost gibalne aktivnosti in nekaterih ... - Fakulteta za šport

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22060790KuznikMarjan.pdf

19 okt 2011 ... Tabela 11: Gibalna dejavnost otrok glede na indeks telesne mase. ... Obseg zapestja v povprečju znaša 14,7 cm ± 1,27 SD, nizek standardni ...

ii. gibalne igre v dvojicah - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1321/1/igre_zaupanja_in_sodelovanja.pdf

gibalne igre. To metodo in gibalne igre za razvijanje zaupanja ter sodelovanja je na ... je rekel zajček in odskakljal v bližnji gozd, Tinka pa za njim. V gozdu sta ... Na tem drevesu je buba, v katero se je gosenica zabubila ... obležita na snegu.

Intervencije za dvig gibalne/športne aktivnosti - Založba Univerze na ...

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-68-8.pdf

class / uredile Nika Pegan, Urška Čeklić in Tadeja Volmut. - El. knjiga. ... V teoriji zasledimo, da nekateri avtorji (Laval, 2005; Svetlik, 2006; Verle in Markič, 2012).

SESTAVINE ELABORATA količine - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/msgeo/Vzor__ni_elaborat2.pdf

18 feb 2010 ... ELABORAT TRANSFORMACIJE ZEMLJIŠKO-KATASTRSKIH PARCEL. Prikaz točk, uporabljenih za transformacijo. Zemljiško katastrski prikaz ...

1. domača naloga – OSNOVNE FIZIKALNE KOLIČINE IN ...

http://fizpolje.weebly.com/uploads/8/7/0/1/8701688/01_dn_fizikalne_kolicine_predpone.pdf

1. domača naloga – OSNOVNE FIZIKALNE KOLIČINE IN DESETIŠKE PREDPONE. 1. Dopolni tabelo osnovnih fizikalnih količin: Fizikalna količina. Oznaka ...

Obrazloženje uz ODOBRENE KOLIČINE I CIJENE ZA PRODAJU ...

http://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20170627_prostorno2017/06_Odobrene%20kolicine%20prostornog%20drva%20za%202017.pdf

27 lip 2017 ... U tablicama su prikaze količine i cijene prostornog drva po kupcima, vrstama drva, UŠP i kvartalima za 2017 godinu. Odobrene količine i cijene ...

količine in enote v pouku fizike - Presek

http://www.presek.si/7/410-Strnad.pdf

Pri merjenju primerjamo vr ed nos t kak e ko l ič i ne z vrednostjo te k o l ičine , ki je izbrana kot enota . Nekdaj je imelo vsako pleme, vsako mesto svoje eno- te.

Osnovne fizikalne količine in enote - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljdr5/predmeti/fizika/datoteke/NPZ_2012/kolicine_in_merjenje.pdf

Zapis fizikalne količine: fizikalna količina = mersko število x merska enota x = 2 m ... Vse ostale fizikalne količine imajo izpeljane enote, ki jih zapišemo z ...

izikalne količine, desetiške predpone - Fizika

http://fizpolje.weebly.com/uploads/8/7/0/1/8701688/01_dn_fizikalne_kolicine_predpone.pdf

1. domača naloga – OSNOVNE FIZIKALNE KOLIČINE IN DESETIŠKE PREDPONE. 1. Dopolni tabelo osnovnih fizikalnih količin: Fizikalna količina. Oznaka ...

količine so omejene vse mora ven! - Lesnina XXXL

https://moja.xxxlesnina.si/assets/Uploads/LSI01-0-b.pdf

31 dec 2019 ... LESNINA JESENICE, Cesta železarjev 4 b, 4270 Jesenice. Vsi izdelki iz ... 5: Posteljnina, 60 X 80/140 X 200 cm, 100% bombaž-fla- nela, na ...

merjenje in merske enote merjenje in merske enote kot kot trikotnik ...

http://mat.siclj.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/priprave_ustni_izpit_2npi_2018.pdf

Navedi osnovno in izpeljane dolžinske enote. • S katerimi enotami merimo poščino in s katerimi prostornino? PRIMER: Pretvori: 5m = ______dm = ______cm = ...

spreminjanje količine sladkorja in kislin med dozorevanjem jabolk ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604130.pdf

1.3.4 MERJENJE pH VREDNOSTI JABOLČNEGA SOKA . ... 2.3 FIZIKALNO KEMIJSKE METODE ZA DOLOČANJE SLADKORJEV IN KISLIN V SADJU ........ ... vsebnost%20sladkorja.ppt, ki ima naslov Refraktometer v roki povej, katero sadje.

PRIMERJAVA KOLIČINE IN KAKOVOSTI PRIDELKA OSMIH SORT ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_horjak_helena.pdf

Sadike paradižnika lahko gojimo na prostem ali v zavarovanem prostoru s koreninsko grudico ali ... Okuženi listi rumenijo, se zvijajo in sušijo, okuži lahko tudi ...

[email protected] QED 1 FIZIKALNE KOLIČINE IN ENOTE Danes je ...

https://fizika.zf42.org/media/fizika11.pdf

FIZIKALNE KOLIČINE IN ENOTE. Danes je uradno v veljavi mednarodni sistem merskih enot (SI). Osnovne fizikalne količine so: čas, dolžina, masa, temperatura ...

Analogija prenosa količine kretanja, toplote i mase pri ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0367-598X1300025J

25 мар 2013 ... mase u transportnoj cevi za paralelni režim strujanja. Kljućne reći: vertikalni dvofazni tok fluid-čestice, prenos količine kretanja, prenos toplote,.

vpliv količine in velikosti zeolita na zadrževanje vode v rastnem ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_zupanc_polona.pdf

Med substrati, ki so vsebovali zeolit, je najboljši substrat, ki je vseboval 20 kg/m3 zeolita, drobljenega na 300 µm. Lončki s substrati poplavljeni do višine 4 cm so.

starost in količine različnih vrst lesa v vdmkovem toplarju iz domžal ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/du1_pirc_gasper.pdf

smo ugotovili, da so za kozolec uporabili les hrasta (Quercus sp.) ... Slika 23: Risba prerezanega Vdmkovega kozolca s poimenovanjem sestavnih delov ............

Priloga 1: Vrste in količine nevarnih snovi za razvrstitev ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-071-03113-OB~P001-0000.PDF

Vodikov klorid, brezvodni [7647-01-0]. 25. 250. Svinčevi alkili. 5. 50. Utekočinjeni zelo lahko vnetljivi plini (vključno utekočinjeni naftni plini) in naravni plin. 50.

ocena zaužite količine kuhinjske soli iz kupljenih živil - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_vertnik_lidija.pdf

kuhinjske soli, ki za odrasle znaša 5 g dnevno na osebo, smo ocenili, da smo prebivalci ... dijake in študente, ki se šolajo v drugem kraju ne glede na to, koliko časa preživijo zunaj gospodinjstva (v šolah ... polenta (USDA). 7,0. 0,4. 28,0. 0,00.

Priloga 1: Vrste in količine nevarnih snovi za razvrstitev obrata - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-1508-2008-01-3113-npb2-p1.pdf

da so plinaste snovi in pripravki tiste snovi in pripravki, ki imajo absolutni parni tlak enak ali večji ... Tabela 1: količine za razvrstitev za imenovane nevarne snovi.

MERJENJE Z MIKROSKOPOM

https://dijaski.net/get/bio_vaj_merjenje_z_mikroskopom_06.pdf

seznanitev z deli mikroskopa. - naučiti se mikroskopiranja pod malimi in veliki povečavami. - ugotoviti, kako se ugotovi in izračuna premer vidnega polja.

MERJENJE POSPEŠKA

https://dijaski.net/get/fiz_vaj_merjenje_pospeska_02.pdf

Absolutna napaka meritve: 370,5. 0,5 ... 0,05 mMs². Absolutna napaka (glede na dejansko vrednost g):. 2 ... meritve bolj natančne in je relativna napak samo 0,5%.

REGULACIJA TEMPERATURE PROSTORA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704603.pdf

Če je operacijski ojačevalnik vezan kot invertirajoči ojačevalnik, je vhod na invertirajočem priključku. To pomeni, da bo izhodni signal v protifazi z vhodnim.

merjenje s senco - Presek

http://www.presek.si/4/4-1-Smigoc.pdf

kako so znali Stari Grki uporabiti senco od Sonca osvet1jene pa- ... kroznica vzhod jug zahod. 2. MERJENJE čASA. Sl. l . Določanje smeri sever - jug. Tudi za merjenje ... tam, kjer je danes Assuan, globok vodnjak, v katerem se enkrat v letu, to ...

2. Skladnost in merjenje kotov

http://www.ataja.si/data/upload/Alfa_Geometrija.pdf

Kota α in β sta suplementarna. Koliko meri kot α, še je β = 42◦ 5 24 ? ╩ ě ┌. Kota sta suplementarna, še je njuna vsota enaka 180◦: α β = 180◦. 2. Skladnost in ...