PD zbornik - PD Moravče

upravnega in drugih odborov, včasih pa je na pomoč priskočil še kdo od ... Postavitev krušne peči. Grobi in fini ... Merkur – el. števec ... Napeljava centralne kurjave, zmontirani vsi radiatorji v kleti ... Drva za krušno peč – Janez metrske pusti …

PD zbornik - PD Moravče - Sorodni dokumenti

PD zbornik - PD Moravče

https://www.pdm.si/wp-content/uploads/2017/06/PD-zbornik.pdf

upravnega in drugih odborov, včasih pa je na pomoč priskočil še kdo od ... Postavitev krušne peči. Grobi in fini ... Merkur – el. števec ... Napeljava centralne kurjave, zmontirani vsi radiatorji v kleti ... Drva za krušno peč – Janez metrske pusti …

9. Lokalni program za kulturo Občine Moravče ... - Občina Moravče

https://www.moravce.si/files/other/news/91/634249.%20Lokalni%20program%20za%20kulturo%20Ob%C4%8Dine%20Morav%C4%8De%202017-2020.pdf

zborovodja Milan Kokalj. Danes žensko vokalno skupino ODA in moški pevski zbor vodi Milan. Kokalj. Kulturno društvo Tine Kos Moravče je oralo ledino ...

moravce-2006-01 v3 color.indd - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/72280/Novice%20iz%20Moravske%20doline%202006.pdf

pesnik in esejist Dane Zajc, zato bo gost večera Zlatko Zajc. Lepo vabljeni. Kulturno društvo “Tine Kos” Moravče vabi na koncert ansambla Franca Miheliča ob ...

uradni vestnik občine moravče - Občina Moravče

https://moravce.si/Files/eMagazine/91/201307/Uradni%20vestnik%20Obcine%20Moravce%20st.%206-19.pdf

1 jul 2019 ... 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine. 120 ... OB077-15-0009 Izgradnja širokopasov.omrežja elektron.komunikacij. 15.370. 0.

moravce 2007-01 v5.indd - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/72278/Novice%20iz%20Moravske%20doline%202007.pdf

instrumentov kot so: perilnik, žaga, grablje, procka, če- salnik za lan, vedro in lončeni basi ... metrov drv ter nekaj orodja (kotel za kuhanje, krožna žaga in drugo).

moravce-05-01 3.indd - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/72283/Novice%20iz%20Moravske%20doline%202005.pdf

29 jan 2005 ... Predstava v izvedbi članov gibanja »Vera in luč« Skupina. »Vera in luč« sodeluje z ... 15. sprehajalna in učna pot Rača - sodelovanje pri ureditvi v okviru naših možnosti ... gozdu. V razmislek…Če na vrečki piše, da je okolju 'prijazna', ... ogromna - doma pečena torta, s katero so se sladkali vsi sodelujoči.

moravce-03-01 4.indd - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/72285/Novice%20iz%20Moravske%20doline%202003.pdf

20 sep 2003 ... (od leve proti desni) sedijo: Renata Vidergar, Martin Rebolj, županja Milka. Novak, Franc Capuder, Franc Majdič, stojijo: Jože Ribič, Ivanka ...

moravce 01-02 1.pmd - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/72286/Novice%20iz%20Moravske%20doline%202002.pdf

Pred 2. sv. vojno je v njej in v baraki ob njej živel človek – puščavnik. Na SV delu naše občine ... naselil človek – samotar Janez Mlinar. Ta mož je najprej živel v.

Moravče - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/AA_Javne-razgrnitve/Dol-Moravce/NAC15_19_osnutek.pdf

75,41 ha). Med druga gozdna zemljišča se štejejo površine pod daljnovodi (58,40 ha). Negozdna ... krhlika, gozdni šipek, trobentica, ciklama, beli šaš, šmarnica.

OBČINA MORAVČE

https://www.moravce.si/files/other/news/91/635734.%20Odlok%20o%20pokopali%C5%A1ki%20in%20pogrebni%20dejavnosti%20ter%20o%20urejanju%20pokopali%C5%A1%C4%8D%20-%201.%20obravnava.pdf

Občina Moravče je 11.8.2006 s Pogrebnimi storitvami Vrbančič, Andrej ... Pogrebi so vsak dan od ponedeljka do sobote, razen ob nedeljah in praznikih ter dela ...

GRADILI SMO NAŠ DOM - PD Moravče

https://www.pdm.si/wp-content/uploads/2017/06/PD-zbornik.pdf

naš dom je končan in predan svojemu namenu! Kulturni program je pričela moravška godba s koračnico in pevci KID. Limbar s planinsko himno Oj Triglav moj ...

Zbornik 2017 Naslov: Zbornik predavanj 17. simpozija zobnih ...

http://www.ohranisvojezobe.si/wp-content/uploads/2017/10/ZBORNIK-2017.pdf

616.314(082). SIMPOZIJ zobnih bolezni in endodontije (17 ; 2017 ; Bled) ... kazalnika BEWE (Basic Erosive Wear examination) ali podobnih drugih kazalnikov. S pomočjo ... mejnike razvoja zoba od rib, dvoživk, plazilcev do sesalcev. Mednje ...

Prodaja hiša MORAVČE, CENTER, 170,00 m2 189.000,00 EUR

https://www.premiumnepremicnine.si/?mod=nepremicnine&action=print&id=B6Wl5m

Vsa potrebna infrastruktura – šola, vrtec, pošta, zdravstveni dom, občina… je v neposredni bližini zato je nakup odlična naložbena priložnost za mlade družine.

iz Moravške doline - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/72255/Novice%20iz%20Moravske%20doline%20letnik%202012%20-%20stevilka%209.pdf

1 okt 2012 ... uveljavite. TAKOJŠNI 10% popust na vrednost nakupa. up ali več dajalnah odni hiši h Modiana, v eni izmed te naslednjega torkov popust.

Vabilo seminar_predstavitev_knjige_simpozij - Občina Moravče

https://www.moravce.si/files/other/news/91/230982Vabilo%20seminar_predstavitev_knjige_simpozij.pdf

8 feb 2020 ... Rakov povratnik -. Diagnoza rak v boju proti kapitalu in okoljskemu onesnaževanju. Mednarodni simpozij nedelja, 9. februar 2020, 15h-17h.

pero/programi/moravce/kljucni problemi

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1024973%204%201%20Tolminpodjetja.pdf

Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o.. Gostol TST d.o.o.. ITW Metalflex d.o.o.. VODNIS Vodni inženiring Soča d.o.o.. PIKAS d.o.o.. KIPIOT Mednarodna trgovina in ...

novice iz moravške doline - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/72277/Novice%20iz%20Moravske%20doline%202008.pdf

2 jan 2008 ... in pijači za veselje skrbel Ansambel Nagelj. ... Za letošnjo že 20. prireditev po nagelj na Limbarsko ... ŠVICARSKI ČOKOLINO NAPOLIT.KAKAV ...

Vabilo 5. redna seja OS 26.6.19 - Občina Moravče

https://moravce.si/files/other/news/91/191541Vabilo%205.%20redna%20seja%20OS%2026.6.19.pdf

19 jun 2019 ... Zdravstveni dom Domžale,. 5. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji za šolsko leto 2019/2020 za Vzgojno varstveno.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/155441/moravce%202018-08%20splet.pdf

7 okt 2018 ... Vljudno vabljeni! KOSTANJEVA NEDELJA ... Janče. VR. Pihalna godba Moravče in Moravške Lilije na narodnih nošah. Tako izjemni so ... Lansko leto 2017 je bilo leto OŠ Jurija Vege, ko je praznovala 50. le- tnico od takrat ...

Končni rezultati glasovanja po listah - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/91/6_LV5_21_Kon%C4%8Dni%20rezultati%20glasovanja%20po%20listah.pdf

19 nov 2018 ... 6 Jurij Kočar. 7 Veronika Klopčič. 8 Mihael Trdin. 9 Ema Lavrič. 10 Anton Orehek. 11 Ribič Mirko. 12 Branka Bizjan. 13 Feliks Lukati. 14 Franc ...

Novice iz Moravške doline 1 / 2019 - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Files/eMagazine/91/176353/01_2019_za%20splet.pdf

2 feb 2019 ... Nune (za)pojejo - muzikal. Pevska šola mag. Alenke Gotar,. Glasbena šola Logatec. Kulturni dom Moravče, 20.00. MAREC. Sobota. 30.

4. Sklep o soglasju k obratovalnemu času ... - Občina Moravče

https://moravce.si/files/other/news/91/634544.%20Sklep%20o%20soglasju%20k%20obratovalnemu%20%C4%8Dasu%20Knji%C5%BEnice%20Dom%C5%BEale%20za%20leto%202017.pdf

dalje Javorje), Šentožbolt, Trojane, Sp. Petelinjek, Zg. Loke. Delovni čas Knjižnice Domžale in njenih enot - 2017. DOMŽALE. MENGEŠ. MORAVČE. ŠENTVID.

Sprejem cenika pogrebne in pokopališke dejavnosti - Občina Moravče

https://www.moravce.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/91/zdru%C5%BEena9to%C4%8Dka%20-%20Kopija%201.pdf

21 feb 2019 ... -pogreb z žaro(izravnava terena v dimenzijah groba, odvoz odvečne ... Izola. 167,39. 183,29. Radlje ob. Dravi. 164,63. 180,27. Dravograd.

letno poročilo javnega zavoda knjižnica domžale ... - Občina Moravče

https://www.moravce.si/files/other/news/91/63859Poro%C4%8Dilo%20Knji%C5%BEnice%20Dom%C5%BEale%20za%20leto%202015.pdf

Število obiskovalcev knjižnice z opravljeno izposojo knjižničnega gradiva . ... dejavnosti na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin za ...

Strateški načrt javnega zavoda Knjižnica Domžale ... - Občina Moravče

https://www.moravce.si/files/other/news/91/63858Strate%C5%A1ki%20na%C4%8Drt%20javnega%20zavoda%20Knji%C5%BEnica%20Dom%C5%BEale%20za%20obdobje%202014%20-%202019.pdf

Knjižnica Domžale je splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in ...

analiza financiranja občin na primeru občin lukovica, moravče in ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/grilj416.pdf

Slika 3: Grafični prikaz prihodkov in odhodkov v Občini Domžale od leta 2013 do leta ... državah OECD in tudi v nekaterih razvijajočih se državah kot so Kitajska, ...

zbornik zbornik - GZ Šentjur

http://www.gz-sentjur.si/component/banners/click/6

Gasilski zvezi Šentjur, ki je bila vedno zgledna organizacija dejanj, inovativnosti in tovarištva. Skozi vsa ta leta so se pojavljali gasilci Gasilske zveze Šentjur, ...

ZBORNIK V

http://www.znaci.net/zb/4_5_4.pdf

6 Rade Bulat, tada oficir pri Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske ... za V.Š. preko Krajiškog odreda, jer je bio čuo da sam i ja uhap šen. Očekujemo ... okupatora i ustaša iz gore navedenih sela. ... bovcu je akcija izvršena nakon kratke borbe. ... šteni kućama. ... prema Sv. Križ Začretje i na putu naišao na neprijateljsku mitra.

zbornik - ČZS

http://www.czs.si/Files/promocija34.pdf

16 mar 2012 ... gostinska ponudba s prenočišči ... Čebelarski zbornik, Celje, 2012 : [zbornik XXXV. državnega čebelarskega ... rabljena zdravila za poletno zdravljenje le na osnovi timola ... IZDELAVA ČEBELARSKE OPREME, MD OPREMA,.

Zbornik B 6 - IJS

https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2018/08/2006_A.pdf

14 sep 2006 ... Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ... the Warehouse agent (WA) that is responsible for product ... Tel: 386 3 899 2342; fax: 386 3 899 1700, e-mail: [email protected] ... Na področju interakcije človek-stroj Reddy navaja ... dodajo govor s samo nekaj vrsticami kode (navodila za.

Zbornik B 6

http://eprints.ugd.edu.mk/7097/1/IS_IntAgents.pdf

Rok, Mekiš Urša, Bergant Simon, Guštin Robert, Čampelj Borut, Dinevski Dejan, Arh Tanja, Brodnik. Andrej, Faganel Jakončič Janja, Gerlič Ivan, Ojsteršek Milan ...

Zbornik del - SDM

http://www.drustvozamehaniko.si/zbornik/ZbornikKD2016.pdf

30 sep 2016 ... Model analysis of Planica Nordic Centre wind tunnel. Povzetek. Kot prvi svoje vrste, združuje novozgrajen vetrovnik v Nordijskem centru.

Zbornik

http://www.os-marijevere.si/priloga/zbornik_osmv_2016_pdf_2017213101356IGBL.pdf

Znanje sva z učiteljico Alenko Pavlič pridobivali tudi na Fakulteti za ... ostati v stiku z otroki, katerih starost mi najbolj ustreza in kjer sem se vedno počutila najbolj ... Matjaž, Šraj Uroš, Štembal Tadeja, Šuštar Marko, Trpčevič Betka, Vidmar Iztok.

50 let OZS (zbornik)

https://www.ozs.si/datoteke/obrtnik/clanki/OZS_zbornik_50/OZS_zbornik_50.pdf

Obrtna zbornica Slovenije preoblikovala v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Se pa tudi na ministrstvu dobro zavedamo pomena sodelovanja in vedno, ...

zbornik - IMI

http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/szpc/szpc/files/ssc-2018-zbornik.pdf

17 nov 2018 ... 13:30 Klinična uporabnost imunofenotipizacije v BAL – Katarina Osolnik. 13:50 Imunofenotipizacija pljučnih tkivnih limfocitov pri bolnikih s ...