urbanistični načrt izola - Občina Izola

Z razvojem Izole naj se krepi izvorno zasnovo mesta, torej mesto na otoku. ... Naravna kopališča so na slovenski obali redka, zato je potrebno zagotoviti njihov ... Kampi predstavljajo obogatitev turistične ponudbe, vendar njihova umestitev ne ...

urbanistični načrt izola - Občina Izola - Sorodni dokumenti

urbanistični načrt izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_IZOLA.pdf

Z razvojem Izole naj se krepi izvorno zasnovo mesta, torej mesto na otoku. ... Naravna kopališča so na slovenski obali redka, zato je potrebno zagotoviti njihov ... Kampi predstavljajo obogatitev turistične ponudbe, vendar njihova umestitev ne ...

urbanistični načrt naselja malija - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_MALIJA.pdf

Naročnik: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Župan: mag. ... Naselje Malija je del podeželske kulturne krajine Šavrinskih gričev, ki z južne strani obdajajo.

Načrt ZIR-NEVSNOV Izola 08 - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Na%C4%8Drt-ZIR-NEVSNOV-Izola-08.pdf

1.1.1 Kopno in vodotoki. Kopno in vodotoki so ogroženi z nevarnimi snovmi: a) pri prevozu nevarnih snovi, ki poteka: - po cestah (najbolj kritičen je cestni odsek ...

prikaz stanja prostora občine izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/Prikaz_stanja_prostora.pdf

21644 Korte - Stara šola profana stavbna dediščina. 0,14. 21645 Korte - Zadružni dom profana stavbna dediščina. 0,29. 3639 Malija - Cerkev Karmelske Matere ...

katalog informacij občine izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/09/Katalog-informacij_ZD-Izola-pdf.pdf

Nacionalni inštitut za javno zdravje – Območna enota Koper. Regijski ... Komunala dežurna služba. 05 90 91 ... 05 64 00 300 [email protected]

Statut Občine Izola.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Statut-Ob%C4%8Dine-Izola.pdf

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola (Uradne objave. Občine Izola, št. 17/12), ... skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogreb no službo na ...

načrt ukrepanja ob množičnih nesrečah - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Nacrt-mnozicne_nesrece.pdf

(od doma). Do 30 minut. Odhod na lokacijo. Zdravstveni dom občine v kateri je prišlo do nesreče – ambulanta. NMP. Seznanitev z dogodkom. Po potrebi odhod.

okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/1_Okoljsko_porocilo.pdf

9762 Malija ‐ Kmetija Mikac dediščina profana stavbna dediščina območje ... profana stavbna dediščina objekt. 21658 Cetore ‐ Arheološko najdišče Medljan.

Splošna bolnišnica Izola Polje 35 6310 Izola KAZALNIK ...

https://www.sb-izola.si/files/pages/139

Polje 35. 6310 Izola. KAZALNIK KAKOVOSTI: »PORABA ANTIBIOTIKOV IZ VMESNE IN REZERVNE LISTE ... ustrezno izpolnjen, lekarna SBI antibiotika ne izda).

Letni delovni načrt 2019/20 - OŠ Livade Izola

https://www.oslivade.si/wp-content/uploads/2019/10/LDN-2019_za-SSS%C5%A0.pdf

8 okt 2019 ... okviru novih programov E-ASISTENT, E-ZBORNICA in E-VEM. ○ Pri nekaterih predmetih bomo uvajali e-učbenike in druga e-gradiva.

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ LIVADE Izola Šolsko leto 2018/2019

https://www.oslivade.si/wp-content/uploads/2018/11/ldn_predlog.pdf

16 nov 2018 ... okviru novih programov E-ASISTENT, E-ZBORNICA in E-VEM. • Pri nekaterih predmetih bomo uvajali e-učbenike in druga e-gradiva.

CPS_osnutek - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2017/04/CPS_osnutek.pdf

Arhitekturno projektiranje Alja Vehovec s.p.. 1000 Ljubljana, Linhartova cesta 34. Studio 3, atelje za arhitekturo, d.o.o.. 5270 Ajdovščina, Goriška cesta 25.

tukaj - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/09/plakat-izola-slo-2014-ver-12PDF.pdf

22 sep 2014 ... SMUČARSKI KLUB IZOLA. 16. in 17.10. od 17.00 do 19.00. KLUBSKI PROSTORI KRAŠKA 1, IGRIŠČE BIRBA. Predstavitev zimskih športov: ...

UR BAN NA NIS ASEL STIČ LJA ČNI A KO I NA ORT ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_KORTE.pdf

Nuša Dalla Valle, mag. inž. arh. Fotografije: foto arhiv URBI, Google street view, Hostel stara šola Korte,. Komunala Izola, regionalobala.si. Številka projekta:.

LEK - lokalni energetski koncept - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2015/03/1477.-LEK-Izola_sprejet_V4.pdf

Preglednica 17: Okvirni stroški stanovanj v občini Izola v letu 2013 za toplotno energijo po posameznih skupinah energentov les kurilno olje elektrika zemeljski ...

2019 05 14 Občina IZOLA Nadomestna zemljišča

https://izola.si/wp-content/uploads/2019/07/2019-05-14-Ob%C4%8Dina-IZOLA-Nadomestna-zemlji%C5%A1%C4%8Da-KON%C4%8CNO-dopolnjeno.pdf

Pintar M., Glavan M., Prus,T., Zupanc V., Zupan M., Železnikar Š., Tič I., Šinigoj ... Stroji za košnjo oziroma obdelavo prostora pod trto so različni odmični mulčerji,.

zgibanka KORISTNI KONTAKTI2 - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/10/zgibanka_KORISTNI-KONTAKTI_KON%C4%8CNO.pdf

VODOVOD DEŽURNA SLUŽBA. KOMUNALA DEŽURNA SLUŽBA. POGREBNA SLUŽBA. INFORMACIJE ... Obalne lekarne Koper. Lekarna San Simon. E-MAIL.

02 Sklep - o uvedbi nadzora KPK ITA.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2019/04/02-Sklep-o-uvedbi-nadzora-KPK-ITA.pdf

2 apr 2019 ... Nadzornemu odboru - najem prostora KZ Agraria Koper z.o.o., pod podjemnik. Kamnoseštvo Ražem d.o.o. (KPK). Nadzor se opravi na sedežu ...

uporabne informacije za organizatorje prireditev v ... - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Uporabne-informacije-za-organizatorje-prireditev.pdf

SHODI IN PRIREDITVE, ZA KATERE ZADOSTUJE PRIJAVA NA POLICIJSKO ... Za posebno pravico uporabe javne ceste iz tega člena, se plačuje predpisana ...

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA ŽUPAN – IL SINDACO ...

http://46.101.236.219/izola/priponke/OP7-16R-320901-4.pdf

17 okt 2017 ... poenostaviti dostop do parcele v lasti podjetja Motomaxx št. 2490/19, k.o. Izola, do objekta z ID št. stavbe 5411 in do bodočega parkirišča ...

URADNE-OBJAVE-11_2019 6-5-2019.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/URADNE-OBJAVE-11_2019-6-5-2019.pdf

6 maj 2019 ... Multifunkcijska naprava. 300,00. Skupaj oprema: Skupaj opremljanje in investicijsko vzdrževanje: Te investicije mora javni zavod vključiti v svoj ...

sprememba-meje-MOK-Izola - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/04/06-2-sklep-sprememba-meje-MOK-Izola-predlog.pdf

5 apr 2019 ... Geodetska uprava Republike Slovenije. Obrazec »Spremembe občinske meje« je priloga in sestavni del tega sklepa. 3. Ta sklep začne veljati ...

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ... - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Uradne-Objave-2017.pdf

16 apr 2018 ... Na podlagi Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99 ... skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogreb no službo na ...

dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/2_Dodatek_za_naravo.pdf

ki se že trenutno uporablja kot avto kamp. Na vzhodnem robu KP Strunjan se nahajata dve večji stavbni neizvedeni zemljišči kateri v manjšem delu posegata na ...

urbanistični načrt - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/datoteke/14637prioge_10.pdf

druge družbene dejavnosti (policijsko postajo, sedež župnije, dom KS, ... rekreacijskem območju drugega pa v skladu z obvodnimi programi (gostinstvo, ribiški.

urbanistični načrt naselja stoperce - Občina Majšperk

https://www.majsperk.si/dokumenti/2012/OPN/opn/3_priloge/33_str_podl/331_un_konc_del/UN_Stoperce/UN_Stoperce_kocept_do.pdf

Naselje Stoperce urejamo kot lokalno središče širšega območja južnega dela ... Stoperce so razloženo naselje z gručastim jedrom v dolini potoka Skralska.

letni delovni načrt osnovne šole vojke šmuc izola - OŠ Vojke Šmuc

http://www.osvsmuc.si/files/2019/10/LDN_2019_20.pdf

16 okt 2019 ... URNIK ODPIRANJA ŠOLE . ... program Fit4kid v sodelovanju z OŠ Lucija, Sečovlje, Gračišče,. ○ teorija izbire ... Komunala Izola, Upravna enota Izola, Društvo prijateljev mladine Izola, razna podjetja, klubi, društva, Gledališče ...

Izola - MC MEDICOR

http://www.mcmedicor.si/Klinicne%20poti/1_klinicna%20pot%20-%20operativno%20zdravljenje%20srca.pdf

MC MEDICOR - Izola. KLINIČNA POT BOLNIKA PRED NAČRTOVANIM OPERATIVNIM. ZDRAVLJENJEM SRCA. 1. Bolniku takoj po opravljeni invazivni ...

Rezultati Izola

https://www.diabetes-zveza.si/wp-content/uploads/2019/11/rezultati-Izola_2019_2020.pdf

16 nov 2019 ... OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Dobrovo. Maja Purgar. 32 srebrno. 388. osnovna. OŠ Alojzija Šuštarja. Ljubljana-Šentvid. Ajda Lombardo.

izola - Arnes

http://www2.arnes.si/~gskoper/low/2007-2008.pdf

Tanja Grlica, Eva Jelenc, Svetlana Lučka Joksič, Darinka. Jug, Friderik King ... »Kukavičja glasbena šola«, Nives Krebelj, Primor- ske novice, 25. januarja 2008;.

Urbanistični načrt za naselje Šentilj v Slovenskih ... - Občina Šentilj

https://www.sentilj.si/files/other/news/127/177752Urbanisti%C4%8Dni%20na%C4%8Drt%20p.pdf

Urbanistični načrt za naselje Šentilj v Slovenskih Goricah - podrobnejši del. ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.. II. 6.5.4 Peš promet in ukrepi ...

Strunjan-Tal - Visit Izola

https://www.visitizola.com/datoteke/Strunjan%20Tal.pdf

Vom TIC-Hauptsitz oder vom Parkplatz aus gehen Sie in Richtung des. Kreisverkehrs, biegen in die 1. Mai Allee (Drevored 1. Maja) und gehen geradeaus der ...

OS Izola - Nepremičninski sklad

https://www.ns-piz.si/index.php/download_file/view/2242/559/

30 jun 2017 ... Livade 7b in Livade 7c, Izola. Oskrbovana stanovanja so arhitekturno prilagojena potrebam starejših oseb. V oskrbovanih stanovanjih so ...

Lista - Komunala Izola

https://www.komunala-izola.si/jom3/files/Lista_SLO.pdf

30 dec 2019 ... MOJZEŠ Luka. ADAMIČ KOLENC Branka. ZONTA Evelin. LOKAN Roman ... BEVC Nataša. PELKO Silva. JAZBINŠEK Taij. 254. 253. 253. 253.

Veseli december Izola

http://center-izola.si/wp-content/uploads/2018/12/Veseli-december-Izola-.pdf

OŠ/SE Livade • ŽePZ / Coro femminile Sinji Galeb Izola / Isola •. KD/AC Korte • Moški pevski zbor Izola / Coro maschile di Isola •. Moški pevski zbor »Delfin« ...