Poročilo ŠŠT 2015- I.del

408 učencev (dečkov) in uč. 1. do 9. razreda. Dosežena odličja po šolah: Osnovna šola. OŠ Preska. OŠ Pirniče. OŠ S. J. Smlednik. OŠ Vodice. OŠ Medvode.

Poročilo ŠŠT 2015- I.del - Sorodni dokumenti

vsebinsko poročilo 15. 3. 2015 do 30. 6. 2015 - Inštitut za promocijo ...

http://www.ipvo.si/knjiznica/projekti/postanimo-samooskrbni/vsebinsko-porocilo.pdf

30 jun 2015 ... Rastline sadmo v zgornjo plast grede. Visoka greda. Ime grede izhaja iz sistema dvignjene grede, kjer zemljo obdelujemo v različni višini.

vsebinsko poročilo 1. 7. 2015 do 15. 8. 2015 - Inštitut za promocijo ...

http://www.ipvo.si/knjiznica/projekti/postanimo-samooskrbni/vsebinsko_porocilo-2del.pdf

20 avg 2015 ... Šipek (Rosa canina) ali divja oziroma pasja roža je do treh metrov visok grm s trnastimi vejami in rožnatimi ali belimi cvetovi, ki so razporejeni ...

2015 Porocilo API - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/API-2014-2021/2015_Porocilo_API.pdf

URI – Soča RCZR Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, ... Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Razvojni center za zaposlitveno ... trajni negovalni oskrbi v domačem ali drugem okolju ali institucijah, z obiski ...

Poročilo ŠŠT 2015- I.del

https://www.zavodsotocje.si/gradiva/Poro%C4%8Dilo%20%C5%A0%C5%A0T%202015-%20I.del1421330850168.pdf

408 učencev (dečkov) in uč. 1. do 9. razreda. Dosežena odličja po šolah: Osnovna šola. OŠ Preska. OŠ Pirniče. OŠ S. J. Smlednik. OŠ Vodice. OŠ Medvode.

Poročilo 2015 (SLO) - MSD

https://www.msd.si/static/pdf/EFPIA_Report_Slovenia_2015_Slovenian.pdf

Ulica padlih borcev 13a Šempeter pri Novi Gorici Slovenija brezpredmetno ... Šlajmerjeva ulica 3 Ljubljana Slovenija ... Japljeva ulica 2 Ljubljana Slovenija.

Polletno poročilo 2015

https://www.mvn.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/Porocila/Polletno_porocilo_za_leto_2015.pdf

odstotkov. V primerjavi s prvim polletjem 2014 se število evidentiranih prodaj ... kakovostnejših statističnih vzorcev za izračun povprečnih cen nepremičnin.

poročilo zoonoze 2015 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Porocila-bioloska-varnost/2015-Letno-porocilo-programa-monitoringa-zoonoz-in-povzrociteljev-zoonoz-2015.pdf

... v sprejemnem vodovju ter način, kako vodni tokovi onesnaženje prinašajo proti ... to so lisice in rakuni (redko psi), zaužijejo okuženega glodavca ali voluharja, se v ... neškodljivo uničiti ter tako prekiniti razvojno pot parazita med vmesnim ...

Letno poročilo 2015 - A1

https://www.a1.si/documents/10179/22812/Letno poro%C4%8Dilo 2015.pdf/8f9d1696-540d-45fd-8225-7a91a461a109

1 maj 2016 ... celotni skupini Telekom Austria usmerja v skladno poslovanje. ... b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti ... denarnih tokov, ki bi bili pretežno neodvisni od denarnih tokov drugih sredstev, ...

Letno poročilo 2015 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/TIRS/Poslovna-porocila/c13d4666be/TirsPoslovnoPorocilo2015.pdf

1 jan 2016 ... Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2015 ... Podrobneje so tehnične zahteve za otroške stole določene v slovenskih tehničnih ... pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej (blazine). ... za toplovodne inštalacije, potopnih črpalk, črpalk za akvarije in vrtne.

Poročilo za leto 2015 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Sluzba-za-proracun-in-finance/Letna-financna-porocila/2015-Financno-porocilo-MK.pdf

Makoto Inoue nkd: Dojo-ji (režija Makoto Inoue), W. Shakespeare: MacBeth (režija ... PODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA D.O.O.. 17.100,00.

Letno poročilo 2015 - Cgp

http://www.cgp.si/Portals/CGP/Novice/CGP_LP%202015.pdf?ver=2017-02-28-135014

28 feb 2017 ... IGM SAVA, d. o. o.. 91,96%. CGP-GRADNJE, d. o. o.. 87,68%. CGP – ING, d. o. o.. 100,00%. CGP ZAGREB d. o. o.; Hrvaška. 100,00%.

letno poročilo 2015 - RTV Slo

https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/letno_porocilo_2015_lektorirano.pdf

1 apr 2016 ... Il meteo e la viabilitŕ – vremenska napoved in stanje na ... Napoved Tuttoggi i vreme. 4 '. 365. 365 ... 6230 Postojna. Telefon: 05/720 37 05.

Letno poročilo ECE 2015

https://www.ece.si/app/uploads/2018/09/ece-letno-porocilo-2015.pdf

16.2 Združitev podjetij Elektro Celje Energija, d. o. o., in Elektro Gorenjska Prodaja, ... lastnikom, najemnine za poslovne prostore in počitniške kapacitete ter ...

Letno poročilo 2015 - IPF

https://www.ipf.si/media/1398/ipf_lp2015_www.pdf

Andrej Sraka, predsednik Sveta Zavoda IPF ... RADIO ANTENA LJUBLJANA ... Osmrtnice. 2.633,86 EUR. Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov ni bil ...

Letno poročilo 2015 - zotks

https://www.zotks.si/sites/default/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%20ZOTKS%20-%202015_malo.pdf

Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana ... Promocija modelarstva z različnimi delavnicami: modelarska delavnica na Aerodromu ... Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o..

Vsebinsko porocilo za leto 2015 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/Socialne-zadeve/1671e0d09a/Vsebinsko-porocilo-za-leto-2015.pdf

občanov Ajdovščina, Dom starejših Hrastnik, Dom starejših občanov Ljutomer, Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Dom starejših občanov Novo mesto, ...

Letno poročilo 2015 - TSmedia

http://www.tsmedia.si/wp-content/uploads/2016/04/TSmedia_LP_2015_Final_web.pdf

Skupina Telekom Slovenije in družba TSmedia upravljata tveganja in izvajata postopke notranjih kontrol ... telefoni in v manjši meri tablični računalniki. 1.2.

letno poročilo 2015 - Jskd

https://www.jskd.si/organizacija/o_skladu/Porocilo_program_2015_JSKD.pdf

pisateljica in moderatorka Carmen L. Oven, ki je z avtorji izvedla interpretacijsko delavnico. ... poznamo kot pevca, četrta - Vicky Hearne - pa je žal že pokojna ekologinja in ... Nevertheless, Slikarska razstava avstrijska slikarke Christine Kerz.

poslovno poročilo 2015 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/6ec3e9af-0c42-4a26-866d-6916da6abe8f/5723917807139440174_Tocka%208_2%20-%20Zdravstveni%20dom%20Crnomelj%20-%20porocilo%202015%20-%20porocilo.pdf

Zdravstveni dom Črnomelj svojo dejavnost opravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi, ki ga je ... druge dejavnosti v skladu s predpisi za občini Črnomelj in Semič.

letno poročilo 2015 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/0f335922-c073-49da-8728-7c564273ecd6/4452116403247253179_ESA%2067%20LETNO%20POROCILO%20DSO%20GROSUPLJE%20ZA%20LETO%202015.pdf

Dom starejših občanov Grosuplje je bil ustanovljen na podlagi sklepa Skupščine ... Računovodski izkazi DSO GROSUPLJE za leto 2015 so izdelani v skladu s ...

letno poročilo 2015 - Addiko

https://www.addiko.si/static/uploads/letno-porocilo-2015-hypo-alpe-adria-bank.pdf

25 jun 2016 ... DM teka za ženske na ... Banka je v tednu odprtih vrat v poslovalnicah v Ljubljani in ... 2011 – Odprtje poslovalnice v Ljubljani (Poslovalnica.

letno poročilo 2015 - Istrabenz

http://www.istrabenz.si/pripone/1045/Letno%20poro%C4%8Dilo%20Skupine%20Istrabenz%20in%20dru%C5%BEbe%20Istrabenz,%20d.d.,%20za%20leto%202015.pdf

22 apr 2016 ... mo za uporabo in distribucijo tehničnih plinov ter jeklenke Plindom. Kljub intenzivnemu investicijske- mu ciklusu, so uspeli znižati zadolženost ...

Letno poročilo 2015 - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/283313/GeneraliLetnoPorocilo2015www.pdf/330f8bff-7319-402b-81e0-ae754ff513ec

29 feb 2016 ... stopnje za izračun pozaposlitvenih zaslužkov, visoko kakovostne ... zavarovanja avtomobilskega kaska, splošne odgovornosti, požarnih ... Tilia. 83,7. 4,5%. 79,7. 4,3%. -4,8%. NLB Vita. 55,1. 3,0%. 62,5. 3,3%. 13,4%. Merkur.

Letno poročilo 2015.pdf - PB Vojnik

https://www.pb-vojnik.si/wp-content/uploads/2017/06/letno_porocilo_2015_priloge.pdf

Zastavljeni delovni program smo v letu 2015 dosegli oziroma presegli in ... redno informiranje svojcev in pacientov o primerni obutvi znotraj bolnišnice – natikači.

letno poročilo 2015 - Unior dd

http://www.unior.com/uploads/dokumenti/letna_porocila/122_2015_Letno_poro%C4%8Dilo.pdf

17 mar 2017 ... izolirano orodje za delo pod visoko napetostjo, raznovrstne škarje, ... za kolo, orodja za brenkala, orodja za delo na višini, orodja z RFID ...

letno poročilo 2015 - Unior

https://www.unior.si/uploads/dokumenti/letna_porocila/122_2015_Letno_poro%C4%8Dilo.pdf

17 mar 2017 ... partnerjev in z aktivnim procesom izterjave terjatev. ... rezervacije iz naslova plačanih najemnin družb Telekom d.d., Mobitel d.d. in Simobil d.d..

LETNO POROČILO za leto 2015 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2017/09/LP2015.pdf

Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... b. Osnove za izdelavo računovodskih izkazov. Računovodski izkazi družbe so pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja. ... neodvisni od obdobja službovanja.

Zdravstveni dom - Poslovno poročilo za leto 2015

http://www.zd-ptuj.si/dokumenti/letnoporocilo2015.pdf

ZA - zobna ambulanta,. OZV - osnovno zdravstveno varstvo, ... 8. ureditev pro bono ambulante. 9. izvajanje širitve ... Roche d.o.o Ljubljana odstop od naročila.

letno poročilo 2015 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2015/letno_porocilo_petrol_2015.pdf

29 feb 2016 ... Ljubljana, za leto 2015, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z. Zakonom o ... izvajala zastavljeni program izboljševanja kvalitete dela ... novoletnem času se družimo na novoletni zabavi, »Petrolo-.

letno poročilo 2015 - Merkur zavarovalnica

https://www.merkur-zav.si/documents/221833/336583/Merkur_LP2015_SPLET.pdf/4a732383-ef10-5bb6-fe4b-1ee8ba6c0480

uvajamo tudi dodatna orodja, ki so tem aktivnostim v pomoč, kot je npr. Intranet platforma za izmenjavo vseh pomembnih informacij na ravni skupine, kakor tudi.

Letno poročilo 2015 - Loterija Slovenije

https://www.loterija.si/files/www.loterija.si/o_podjetju/03_vabilo_na_skupscino/2016/letno-porocilo-2015.pdf

31 dec 2014 ... 51. 07. Prodajne storitve. 57. 08. Investicijska vlaganja. 59. 09 ... Eurojackpot v skupni višini 49 milijonov evrov, izplačana z evropskimi partnerji ...

Narodni dom Maribor LETNO POROČILO 2015

http://arhiv.nd-mb.si/nd/Narodni_dom_Maribor_LETNO_POROCILO_2015.pdf

19 feb 2016 ... Glasbenik, ki je zelo zgodaj zaslovel kot violinist, danes slovi tudi kot violist ... Spored: J. Tiensuu, U. Rojko, K. Hakola, A. Piazzolla, D. Brubeck.

porocilo o delu td 2015 - TD Selnica ob Dravi

http://tdselnica.si/wp-content/uploads/2013/03/porocilo-o-delu-td-2015.pdf

delavnica o javnih delih (Zavod za zaposlovanje Ruše),. - posvetovanja predsednikov TD Štajerske turistične zveze,. - posvetovanje Turistične zveze Slovenije v ...

letno poročilo 2015 - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193074Letno%20poro%C4%8Dilo%202015%20Hydrovod.pdf

Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno ... Zaradi okvar na povezovalnem cevovodu med ulicami Trata I in Trata II (Kočevje) in ... druge pa težje, saj jih povzročajo zunanji dejavniki (vreme, drugi udeleženci v ...

Strokovno poročilo UKCL 2015 - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/Strokovno_poroc%CC%8Cilo_2015_final.pdf

kirurški program vratna kirurgija: operacije ščitnice in obščitnic, zenkerjev divertikel, postintubacijske stenoze traheje, tumorji traheje;. • kirurški program pljuč in ...

Zaključno poročilo človekINJE, 2015 - Zavod BOB

http://www.zavod-bob.si/wp-content/uploads/2016/01/Zaklju%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-%C4%8DlovekINJE-2015.pdf

Vrhovci, OŠ Savsko naselje, OŠ Riharda Jakopiča), ki so se po zbranih podatkih MOL znašle na vrhu seznama po številu škode, storjene z dejanji vandalizma ...