UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ...

Ključne besede: begunstvo, Goriška, prva svetovna vojna, Soška fronta, taborišča ... Slika 1: Zemljevid z označenimi taborišči (prirejeno po: Google Maps 2017).

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ... - Sorodni dokumenti

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Mihalic-Martin.pdf

Ključne besede: begunstvo, Goriška, prva svetovna vojna, Soška fronta, taborišča ... Slika 1: Zemljevid z označenimi taborišči (prirejeno po: Google Maps 2017).

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije teo ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Parovel-Teo.pdf

We found out that the collective memory in Bertoki near Koper is very ... Anton so še posebej povezani, saj jih povezuje tudi župnija, ne moremo pa z gotovostjo ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije patricija ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Macus-Patricija.pdf

Ključne besede: osameli kras, jama, naravna dediščina, kulturna dediščina. Abstract ... Slika 11: Babja jama (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU). Slika 12: ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije rok godler ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Godler-Rok.pdf

Branje zgodbe: Toko, Mamut in Sabljezobi tiger (Julia Boehme). – Gledanje knjig o mamutih in ostalih, v tem obdobju živečih živalih. – Voden ogled zbirk ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije petra ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/dipl-mjp/Hozjan-Petra.pdf

znan ameriški jezikoslovec Noam Chomsky. Uveljavil je razlikovanje med splošno zmožnostjo in individualno performanco. Idealni govorec oziroma poslušalec ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije università ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/dipl-mjp/Haupt-Valentina.pdf

... nel mondo letterario, come Maria Bellonci, Paola Masino, Elsa Morante, Alba ... italijanski pisateljici ljubezenskega romana, Amali Liani Negretti Odescalchi, ... na eni strani bila odvzeta možnost biti pisateljica je na drugi strani prevzela ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije matic čar ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Car-Matic.pdf

Ključne besede: Rudnik živega srebra, Idrija, rudarski upravniki, zgodovina ... zdravnik Scopoli, za njim pa je v Idrijo prišel še kirurg in naravoslovec Baltazar Hacquet. S ... je leta 1506 prevzel mesto idrijskega upravnika, je bil lastnik rudniških ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije doktorska ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Smid-Hribar-Mateja.pdf

Razprodaja skupnih zemljišč (skupnega dobrega), večinoma osušenih pašnikov je v drugi polovici 19. stoletja na ... Paušič, Andrej in Andraž Čarni. 2012.

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije sara ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Kogovsek-Sara.pdf

PROTESTANTIZEM NA SLOVENSKEM. Slovenske dežele so v tistem času pretresali tri večji dogodki: verska nesoglasja, kmečki upori in turške vojne, ki pa niso ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije koper ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kompare-Tina.pdf

muzej »Sergej Mašera« Piran, Pokrajinski muzej Koper, Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Piran ... tudi L(uci) Q(uincti) Thal(etis). Z upoštevanjem žiga iz ...

univerza na primorskem fakulteta za humanistične študije kaja ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Sasek-Kaja.pdf

Ključne besede: radio, govor, branje, premor, poudarek, glasnost, hitrost ... napisal, da je naglas značilnost besede, poudarek pa značilnost stavka (Toporišič ...

geografske - Fakulteta za humanistične študije - Univerza na ...

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/oddelki/oddelek-za-geografijo/aktualno/ponudba-geografskega-oddelka-za-ss201718.pdf

1 avg 2017 ... Istri, Notranjski kras, Kraške in flišne pokrajine. "sredozemske" Slovenije. Ekskurzije so lahko zasnovane tudi v okviru medpredmetnih povezav ...

geografija 1 - Fakulteta za humanistične študije - Univerza na ...

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/studij/1-stopnja/geografija/predstavitev-programa-geografija---sloprva-stopnjajanuar2019.pdf

STOPNJE GEOGRAFIJA. 1. letnik. • Angleški jezik 1 • 6 ECTS. • Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS • 6 ECTS. • Uvod v družbeno geografijo • 6 ECTS.

univerza na primorskem - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Turnsek_Mateja_20070718.pdf

18 jul 2007 ... »Delovni čas je čas, ki ga ima delavec na voljo, da opravi delovne ... Merkur Celje in poskušali poiskati možnosti, da z boljšim ravnanjem z ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKA FAKULTETA ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Napret_Helena_2012.pdf

2.4 Sprostitvena vzgoja za najmlajše ........................................................................... 5. 2.4.1 Zakaj sprostitvena vzgoja že v vrtcu? ... Tudi pomaranča, limona, pajkova ...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM PEDAGOвKA FAKULTETA ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Camer_Marusa_2018.pdf

Ğamer, Maruşa (2018): Spoznavanje polža v vrtcu. Diplomska naloga. Koper: UP PEF. 14. Veliki vrtni polž. Imenujemo ga tudi vinogradnişki polż, beli polż ali ...

univerza na primorskem fakulteta za management be ti re is man ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Reisman_Reisman_20160818.pdf

18 avg 2016 ... 3.2.4 Sodelovanje Zavoda Koper Otok in Mestne občine Koper . ... so tudi pobude mnogih, ki so si s prodajo na bolšji tržnici zagotavljali dodaten dohodek. Več ... višek dogajanja, ki na sejem privabi največje število ljudi.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM PEDAGOâKA FAKULTETA ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Dorcic_Julija_2015.pdf

odgovorni za svoje otroke. V tem ... 3.5.1 Promet in prometni znaki na naşi poti v vrtec . ... smo se raziskati, koliko otroci v predşolskem obdobju vedo o prometni.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/349

Arjana Brezigar Masten. Kljucne besede: Kalmanov filter, Kalmanov filter v financah, napovedovanje cene, Bro- wnovo gibanje, Geometrijsko Brownovo gibanje, ...

univerza na primorskem fakulteta za management ana luzar ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Luzar_Ana_20151211.pdf

11 dec 2015 ... ... mednarodno poslovanje, kultura, kulturne razlike, Kitajska, bonton, ... Dinastija je imela velik kulturni in gospodarski napredek (uvedba ...

dip l om s ka nal oga koper, 2017 univerza na primorskem fakulteta ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Vidoni_Matija_20171127.pdf

27 nov 2017 ... Predmet druge analize sponzorstva je profesionalni nogometni klub AC ... Januarja leta 2012 je milanski klub odpotoval na zimske priprave v ...

univerza na primorskem fakulteta za matematiko ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/416

Ključne besede: avtizem, Aspergerjev sindrom, motnje avtističnega spektra. Izvleček: ... There are a variety of tests to determine which factors are more important ...

univerza na primorskem - Fakulteta za organizacijske vede

https://fov.um.si/sites/default/files/upload/documents/se_fov_2016-17_spletna_verzija.pdf

9 Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj. 10 ... organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM), ŠO FOV in FOV na številnih gostovanjih ... društev) na eno kritično točko – prodekana za študijske zadeve. ... Stavba iz leta 1998, v kateri se nahaja FOV, je na naslovu Kidričeva 55a, Kranj in je v lasti Univerze.

univerza na primorskem fakulteta za management magistrska ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Bicek_Franc_20160708.pdf

8 jul 2016 ... Družinsko podjetje Mizarstvo Jezeršek je leta 1987 ustanovil Karel ... Danes izdelujejo predvsem lesene stopnice vseh vrst, lesene ograje in pa ...

univerza na primorskem fakulteta za management zaključna ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Vitez_Sara_20170414.pdf

14 apr 2017 ... pogodbe in institucije, nato pa zgodovino jezika ter jezikovne skupine in evropsko jezikovno politiko ... 3.1.1 Izvor jezika in jezikovne družine .

univerza na primorskem fakulteta za management em in akorlat ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Korlat_Emina_20130314.pdf

14 mar 2013 ... Ključne besede: komunikacija, vodenje, skupina, management, DM – Drogerie ... anketirana sta ocenila, da vodja poslovalnice uporablja način ...

univerza na primorskem fakulteta za management zakl ju č na pr o ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Kocevar_Natalija_20170707.pdf

7 jul 2017 ... 4 Predstavitev podjetja Ljubljanske mlekarne, d. d. . ... znamke Ljubljanskih mlekarn so Mu, Alpsko mleko, Ego, Jošt, Maxim in Sladoledi.

univerza na primorskem fakulteta za management andreja meža ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Meza_Andreja_20161201.pdf

1 dec 2016 ... ta panoga nudila zaposlitev 56.817 zaposlenim, ki so delali v 6.746 ... CPK. BILANCA STANJA. SRED_06. 27.526.323. 62.612.223. 90.364.

koper, 2012 univerza na primorskem fakulteta za management ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Greblo_Mateja_20120412.pdf

12 apr 2012 ... časi večina ljudi najame stanovanjski kredit, saj za nakup ali gradnjo ... Potrebni dokumenti za pridobitev hipotekarnega kredita so (SKB 2011):.

univerza na primorskem fakulteta za management koper diplomska ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Leban_Rok_20111104.pdf

4 nov 2011 ... V današnjem času dobiva razširjenost plagiatorstva med študenti ... Program za preverjanje pristnosti dela glede na obseg besedila, ki.

univerza na primorskem fakulteta za management marko hrvatin

http://www.ediplome.fm-kp.si/Hrvatin_Marko_20120802.pdf

2 avg 2012 ... Stavna lista je dostopna tudi na spletni strani www.e-stave.com, kjer Športna loterija vsakodnevno osvežuje ter generira stavno listo z različnimi ...

univerza na primorskem fakulteta za management sergeja kočar ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Kocar_Sergeja_20160705.pdf

5 jul 2016 ... in dokumentov (plačilna lista), sledila so vprašanja, ki so povezana z osnovnimi in ... Od bank sta bili prisotni NLB in Gorenjska banka, d. d..

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga eva ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Lipovec_Eva_2019.pdf

Na površini slanice iz kristalov soli nastane solni cvet. Je najdragocenejši pridelek na solinah, ki nastane le ob brezvetrju. V času pobiranja ga solinarji pobirajo ...

univerza na primorskem fakulteta za management koper renato ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Kostomaj_Renato_20111215.pdf

15 dec 2011 ... 5.4.1 24ur.com . ... Pet do sedmih zvečer je na sporedu še vremenska napoved 24UR Vreme (od 17. marca 2009), vsako soboto pa tudi Vizita ...

univerza na primorskem fakulteta za management vid oblak koper ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Oblak_Vid_20190715.pdf

15 jul 2019 ... KOPER, 2019. DIPLOMSKA ... Koper, 2019 ... Kripto borza ali menjalnica je programska platforma, ki je v ozadju podprta s strani finančnih.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ana ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Urek_Ana_2014.pdf

12 feb 2014 ... Poznamo tri simetrične oblike (zrcaljenje, vrtenje in vzporedni premik). ... čez točko, ter simetrijo, ki nastane pri zrcaljenju čez premico. V naravi ...