soške fronte - Zgodovinski arhiv Ljubljana

no vali »soška fronta«. Od Bovške kotline do izliva reke Timave v morje se je v dolžini 90 kilometrov na levem bregu smaragdne reke utrdila avstrijska obrambna ...

soške fronte - Zgodovinski arhiv Ljubljana - Sorodni dokumenti

soške fronte - Zgodovinski arhiv Ljubljana

http://www.zal-lj.si/files/delightful-downloads/2016/08/katalog_kor5-kon%C4%8Dna.pdf

no vali »soška fronta«. Od Bovške kotline do izliva reke Timave v morje se je v dolžini 90 kilometrov na levem bregu smaragdne reke utrdila avstrijska obrambna ...

Kuge, lakote in vojske - Zgodovinski arhiv Ljubljana

http://zal-lj.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2016/08/ZAL-katalog-KLV-v_04.pdf

Avstro-Ogrska je med 25. in 27. junijem 1914 pripravila velike vojaške manevre v ... V Trstu je prva žalna zastava zavihrala na Na- rodnem domu, in sicer na dan ...

Untitled - Zgodovinski arhiv Celje

http://www.zac.si/wp-content/uploads/2014/04/Slovenski-arhivi-se-predstavijo_2013.pdf

gradiva, potem ga vsekakor niso mogli imeti do arhiva. Vprašanje je, ... Ptuj. ZGODOVINSKI ARHIV. NA PTUJU. Vičava 5,. 2250 Ptuj. ZAP. Tajništvo. Telefon: 02 ...

povezavi - Zgodovinski arhiv Celje

https://www.zac.si/wp-content/uploads/Publikacije_2017/v_hisi_mojega_oceta.pdf

na marmorni plošči v cerkvi), za 1000 do 5000 dinar- jev naziv dobrotnik ... ta okna so metala svetlobo v prostor pod centralno in še dve manjši kupoli nad ...

Untitled - Zgodovinski arhiv Ptuj

http://www.arhiv-ptuj.si/media/Citalnica/cenik_2018.pdf

Email: [email protected] Na podlagi Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe ...

Zgodovinski arhiv na Ptuju - ZBDS

http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/zadravec_predstavitev2019.pdf

... za nearhiviste. Dejan Zadravec, Zgodovinski arhiv na Ptuju. Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah. 9. maj 2019, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ...

žička kartuzija - Zgodovinski arhiv Celje

https://www.zac.si/wp-content/uploads/Publikacije_2017/zicka.pdf

Veda o pečatih (sfragistika) nam sporoča, da so kartuzijani bili glede pečatov skromni: v njih ni imen samostanskih predstojnikov in zato so jih lahko uporabljali ...

wrmberch, wurmberg, vurberk - Zgodovinski arhiv Ptuj

http://www.arhiv-ptuj.si/media/razstave/Vurberk/katalog_vurberg_E.pdf

Fotografije in gradivo: Zgodovinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski muzej. Ptuj-Ormož, Arhiv ... Muzej narodne osvoboditve Maribor, Hanns Christoph Herberstein,.

Celjsko arhivsko vprašanje - Zgodovinski arhiv Celje

http://www.zac.si/wp-content/uploads/2011/08/Celjsko-arhivsko-vpra%C5%A1anje-21.pdf

tanje — 3 (21): trg Vitanje 1; župnija Vitanje — 1. (3); Lanšperk - 3 (11); Lemberg pri Dobrni -- (14); župnija Nova cerkev 2 (2): Frankolovo (6), Tabor.

Hiša pisanih spominov - Zgodovinski arhiv Celje

https://www.zac.si/wp-content/uploads/Publikacije_2017/hisa_pisanih_spominov.pdf

1932 je umobolnica imela 310 postelj in sprejemala najprej umobolne iz drž. bolnišnice za duševne bolezni v Ljubljani, pozneje pa tudi neposredno od doma.

Poslovno poročilo za leto 2018 - Zgodovinski arhiv Ptuj

http://www.arhiv-ptuj.si/media/O_arhivu/Poslovno_porocilo_2018.pdf

22 feb 2019 ... Naziv arhiva: ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJ ... Skrb za arhivsko gradivo do nastanka mestnega arhiva na Ptuju leta 1955, je izvajalo na ...

Poslovno poročilo za leto 2017 - Zgodovinski arhiv Ptuj

http://www.arhiv-ptuj.si/media/Zakonodaja/porocilo_2017_1.pdf

ZA LETO 2017. Naziv arhiva: ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU (ZAP). Naslov: Vičava 5, 2250 Ptuj. Matična številka: 5052807. Davčna številka: 86007084.

Vodnik po arhivskem gradivu svetovne vojne - Zgodovinski arhiv ...

http://zal-lj.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2018/01/Vodnik_po_ar._gr._1.pdf

kuacija, odhodi v begunstvo, begunci iz drugih ob- ... Oskar je služil v 97. tržaškem pehotnem polku kot veterinarski pomočnik, dodeljen v konjsko veterinarsko ...

Logotipi celjskih industrijskih podjetij (pdf) - Zgodovinski arhiv Celje

http://www.zac.si/wp-content/uploads/2014/07/Logotipi-celjskih-industrijskih-podjetij-screen.pdf

Z ustanovitvijo teh dveh in še nekaterih drugih podjetij je Celje že pred prvo svetovno vojno stopilo na pot industrijskega razvoja. ... predmetov iz zlata in srebra. ... Najbolj je bila Zlatarna ... Dejavnost: Odkup in klanje živine ter predelava.

Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952 - Zgodovinski arhiv Celje

https://www.zac.si/wp-content/uploads/Publikacije_2017/zaplembe_premozenja.pdf

udelezen francoski, belgijski, svicarski, italijanski, madzarski in ameriSki kapital"*^. Zaradi Cesa so bila ... Ing. Max Adolf Westen je zapomo kazen prestajal v delovnem taboriSdu ... Pisatelj in predvojni politik Anton Novacan z zeno. Obema so ...

Sodni procesi na Celjskem 1944-1951 - Zgodovinski arhiv Celje

https://www.zac.si/wp-content/uploads/Publikacije_2017/sodni_procesi.pdf

Lešnjak pri Sv.Vidu posest. sin. 393. Zalar Anton. Bezovljak ... Alfred Laurich je bil obtožen naslednjih kaznivih dejanj: "Bil je predstavnik onega nemškega ...

Redna poštna zveza Ljubljana – Beljak - Digitalni arhiv Radovljica

http://www.dar-radovljica.si/Posta/Redna%20po%C5%A1tna%20zveza%20Ljubljana%20-%20Beljak.pdf

dnevih kot redna pošta v Celovec. Tako je poštni sel iz Kranja odhajal vsako nedeljo in četrtek v Ljubno, Radovljico, na Javornik in Jesenice ter prihajal ob torkih ...

Uporabnikov pogled na arhiv in popise ... - Pokrajinski arhiv Maribor

http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/radenci2014/17_sauperl_2014.pdf

Doc. dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta ... arhivskega gradiva v podatkovni zbirki SIRAnet tudi preko svetovnega spleta. ... angleščine pogostejše kot znanje nemščine, kar pa je za delo z arhivskim gradivom ... je tako zahtevno učenje v veselje ali celo užitek.

Primerjava prodora in preboja fronte pri Kobaridu in Vittorio ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_gliha-anze.pdf

fronte na Piavi, ter posledično konec Avstro-Ogrske . To sta 12. soška bitka oziroma "čudež pri Kobaridu" ter bitka pri Vittorio Venetu. Za obe bitki je značilno, ...

Partyzánský odboj na východní frontě za druhé světové ... - CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bc9eddab-708e-4826-987e-7735490a32db/c/Vlasta_Kynclova_95-106.pdf

Nacisticko-sovětský konflikt představoval totální válku mezi dvěma zmilitarizova- nými politickými zřízeními. Vedena byla na vnější i vnitřní straně fronty a vyvra-.

Dalle Alpi all'Adriatico a distanza di un secolo dal fronte ... - Pot miru

http://www.potmiru.si/pdf/soca_povej_it_web.pdf

rivivere i racconti, e se ne vanno cam- ... Ivan Jelinčič, agricoltore, pittore e suonatore di cetra dai dintorni di Bovec. 2. 3 ... Trg svobode 16, SI – 5222 Kobarid.

Il Sentiero della pace dalle Alpi all`Adriatico Fronte isontino 1915 ...

https://www.brda.si/mma/Pot%20miru%20ita/2013121111284218/?m=1386757722

11 dic 2013 ... tic Bovec. Trg golobarskih žrtev 8,. SI - 5230 Bovec. ☎ 00386 (0)5 389 64 44 ... dei dintorni, con la sensazione di avere alla mano l'intero cam-.

Brošura HE Doblar 1, 2 - Soške elektrarne Nova Gorica

https://www.seng.si/mma/brosura-he-dobler-1,2pdf/2018032910520415/

Gorica. Nova Gorica. HE SOLKAN. Sistem HE PLAVE. ČHE AVČE. Pregrada PODSELO. HE DOBLAR II. Q = 105 m³/s. P = 40 MW. W = 199 GWh. HE DOBLAR I.

Pogodbe za objavo 2015 - Soške elektrarne Nova Gorica

https://www.seng.si/mma/kopija-datoteke-kopija-datoteke-pogodbe-za-objavo-2015pdf/2019030613090524/

6 mar 2019 ... donacija. Društvo rod soških mejašev ... Tolminskih puntarjev 8, Nova Gorica ... Tolmin. Soška 17, Tolmin. 0475 3000 0189 054. 100.00. 100.00.

Zbornik ob 60. obletnici Soških elektrarn - Soške elektrarne Nova ...

https://www.seng.si/mma/zbornik-60-letpdf/2018030611000073/

6 mar 2018 ... svetila luč in prinesla ljudem žarek upanja na lepše življenje v prihodnosti. Ponekod je ... Ciril Kragelj. 3.10.1947 ni podatka. 8. Franc Rutar.

elaborat programa opremljanja za območje »soške vile v solkanu

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2019072308350900

23 jul 2019 ... Solkan, ki se nahajajo v enoti urejanja prostora SO-08/01. 2.2. Načrtovane prostorske ureditve ... Obračunski stroški (OS). Strošek izgradnje ...

Katalog Rekonstrukcija HE Doblar I - Soške elektrarne Nova Gorica

https://www.seng.si/mma/katalog-rekonstrukcija-he-doblar-ipdf/2018030610574848/

odnesla jez, prenovili, zatem HE Plužna na vodotoku. Gljun, HE Log na ... močjo 18.000 kW in tri sinhrone trifazne generatorje. BBC Milano z nazivno močjo 16 ...

SENG Brosura.indd - Soške elektrarne Nova Gorica

https://www.seng.si/mma/35seng-brosurapdf/2018030610520187/

5 mar 2005 ... korita Tolminke, Zadlašкice, Roкice, slapov in slapiкev polna korita Mlinarice in slikovita korita drugih pritokov. Velika Korita na Soкi, ki so ...

soške elektrarne nova gorica: malica ni kava in ... - KNSS Neodvisnost

https://www.knss-neodvisnost.si/files/Sporocilo-za-javnost-SENG-Malica-ni-kava-in-cigaret-je-zmagovit-projekt.pdf

Prehranski navigator, s katero lahko danes kdorkoli, ki ima dostop do svetovnega spleta, preverja, kako se prehranjuje in kako lahko izboljša svoje prehranske ...

Deset let Osvobodilne fronte - deset let usodnih borb ... - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1951/DL_1951_04_27_17_0060.pdf

račun delovnih slovenskih ljudi, vse maske. »Narod« iz salonov je ... J™n° voyo r gradimo za sebe za ... no tuđi na bančni račun odbora pri Na- rodni banki* v ...

zgodovinski pregled šolstva v laškem zgodovinski pregled šolstva v ...

http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/files/2014/07/ZGODOVINSKI-PREGLED-%C5%A0OLSTVA-V-LA%C5%A0KEM.pdf

Petra Velikonja: ŠOLA SKOZI ČAS - Zgodovinski pregled matične šole ... Prvi zapis se pojavi v zgodovinski ... igranih zgodbic na 8-milimetrski filmski trak. Tudi v ...

hidroelektrarni Plave I, Plave II - Soške elektrarne Nova Gorica

https://www.seng.si/mma/brosura-he-plave-1,2pdf/2018032910531546/

bilo določeno mesto za jez pri naselju Ajba in lokacija strojnice. HE Plave v kraju Plave. V pod zemljo ... nega okolja majhen. Gradnja HE Plave II se je pričela v ...

zgodovinski spomeniki

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=4449

ZASAVSKA SVETA GORA. Spomenik padlim med prvo svetovno vojno je postavljen na rob pokopališča ob cerkvi in je delo Toneta Kralja. ROVIŠČE. Spomenik ...

2 ZGODOVINSKI OKVIR

https://itat2.uni-graz.at/pub/dir/tradok/ids/-04600/FPG04469/Diplomarbeit_Katja_Bezjak.pdf

žito, krompir ali dateljnova palma. Razun njenih vkusnih plodov (sadov) rabijo tudi njeni 8 do 10 čevljev dolgi listi za marsikaj. Musa textilis in druge iz Filipinskih ...

Zgodovinski časopis

https://zgodovinskicasopis.si/zc/issue/download/36/12

stozidarstva in poiskati korenine gibanja v antiki – npr. elevzinski misteriji, in ... (nemškega izraza Lesekabinett namenoma nismo prevedli kot »čitalnica«, kajti iz.

ZGODOVINSKI SPOMIN NARODA

http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/Radenci2012/02_Prelov__ek_2012.pdf

... na ta način varovati pred prekomerno obrabo. Lep primer je na spletu dostopen Franciscejski kataster, po katerem so dolga leta lomastili nevestni uporabniki.