03 - Množiny a operácie s nimi

K znázorneniu množín reálnych čísel sa zvyčajne používa číselná os. Vennov diagram pre jednu množinu A: alebo. Vennov diagram pre dve množiny A a B:.

03 - Množiny a operácie s nimi - Sorodni dokumenti