Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020

Pohodniško društvo Novo mesto, PD Krka Novo mesto, KS Prečna. Ciljne skupine. Družine, šolske skupine, individualni ali organizirani sprehajalci, pohodniki in ...

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020 - Sorodni dokumenti

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020

https://www.novomesto.si/mma/-/2017091316043590/

Pohodniško društvo Novo mesto, PD Krka Novo mesto, KS Prečna. Ciljne skupine. Družine, šolske skupine, individualni ali organizirani sprehajalci, pohodniki in ...

Strategija razvoja turizma v Mestni obćini Kranj 2020 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5d9806ae-fbdc-460a-b94d-df5507d67e0b/3177964719760000000_4.%20Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20MOK%202020-priloga.pdf

Preśernov smenj, Jazz festival, Kostanjev piknik, Noć v Bitnjah, svetovni pokal v ... Na sredini obdobja izvajanja strategije (predvidoma leta 2017/2018) se izdela ...

STRATEGIJA ŠPORTA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO 2010–2020

https://www.novomesto.si/mma/-/2017091316041920/

Zavod za šport Republike Slovenije Planica, vključiti večino osnovnošolske populacije. Cilj: programa Zlati sonček in Krpan morata biti v obveznem učnem ...

strategija razvoja in trženja turizma v mestni občini koper do leta 2025

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2018/07/08-Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Strategija lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin. Ankaran, Izola, Koper in Piran) 2014–2020 (LI, 2016). Na področju turizma ...

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021

https://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20turizma%20v%20MOV%20april%202017.pdf

Leta 2015 je Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV) pristopila k ... Rudarski muzej poleg stalnih in občasnih razstav ter klasičnih ogledov podzemnega.

scenarij prostorskega razvoja turizma v mestni občini velenje

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura/du2_sumic_julijana.pdf

Naloga se ukvarja s problematiko razvoja turizma v Mestni občini Velenje. Velenje ... skrajšati delovni čas in število zaposlenih. ... Interspar, Hofer, Lidl in drugih.

strategija razvoja in trženja turizma v mestni ... - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/03/Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Pregled ključnih elementov strategije TURIZEM KOPER 2025 ... in celotno območje občine razviti kot zaokroženo destinacijo prihoda, s čemer se Koper ... Z vidika turizma je segment potniških ladij pomemben zaradi pretoka potnikov na.

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za ...

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/2014/Razno/strategija-knjizica%2022x14%20HQ.pdf

6 %, preostali zaposleni pa so razpršeni po drugih ... (v nadaljevanju: CSD Velenje), Dom za varstvo odraslih Velenje ... danes vemo, da so tudi zaposleni revni,.

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018 - 2027 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2018/11/124866_strategijarazvojaturizmavobciniig2018-2027.pdf

2.2.2 Kulinarika. V Občini Ig nudijo gostinske storitve Gostilna Hram (prej Gostilna Gerbec) in Gostilna Ulčar na. Igu, Pizzerija MM ter Gostilna in pizzerija Mars v ...

Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta ...

http://www.lex-localis.info/files/827aad1c-bf7f-4609-99d8-d566bd593ec4/1910535635006417653_6.%20Strategija%20predsolske%20vzgoje%202023.pdf

Župan Mestne občine Kranj in Urad za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj. Kranjski vrtci ... Velikost prostorov (javni vrtci in vrtci s koncesijo, trenutna notranja igralna površina, trenutna ... 2019 Temperatura v prostorih – enota. Mavčiče.

Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025 ... - Kočevsko

https://www.kocevsko.com/assets/Uploads/Strategija-razvoja-turizma-v-obcini-Kocevje-2015-2025-verzija-1.1.pdf

Reško jezero. Gozdni rezervat Krempa. Kal v Jelenji vasi. Pragozd Krokar. Oreh v Kočevski Reki. Gozdni rezervat Goteniški Sneţnik. Gozdni rezervat Firštov rep.

07. Predlog odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto

https://www.novomesto.si/mma/07_predlog_odloka_o_pokopaliskem_redu_v_mestni_obcini_novo_mesto/2018051618183598/

11 maj 2018 ... enotni cenik uporabe mrliške vežice,. – razmerje ... (3) Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze in podobno. ... postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,.

Kolesarske steze v Mestni občini Novo mesto Stanje 0 - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/objave/dokumenti/2014/05/12/nkm_stanje0_delelaborata.pdf

4 maj 2014 ... Popis parkirnih mest za kolesa v naselju Novo mesto. 'Ledinsko ... Zdravstveni dom NM - 6 - primerno (novo stojalo) ... BTC /Lidl - 4 - primerno.

strategija za mlade v mestni občini ptuj 2016–2020 - Mestna občina ...

http://www.ptuj.si/_pdf/Strategija_za_mlade_v_Mestni_obcini_Ptuj_2016-2020.pdf

MKC Kolnkišta, ki deluje pod okriljem KPŠ je oktobra 2012 odprla po sedemletnem premoru prenovljeno Kolnkišto, ki je v preteklosti veljala za najbolj obiskan ...

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija-turizam-2020-veljaca2013.pdf

Strategija razvoja turizma RH do 2020. daje odgovor na pitanje kakav turizam Hrvatska želi i treba razvijati te utvrđuje ključne aktivnosti turističke politike ...

grad krk strategija razvoja turizma grada krka do 2020. godine

https://www.grad-krk.hr/sites/default/files/datoteke/44/44eadbd1-8d21-4cd6-85d0-4a480a4ed13b.pdf

kamp. Osim u izdvojenim zonama, objekti ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi ... resursi uključuju elemente kulturne baštine, napose gradske zidine,.

Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine - Regionalna ...

http://www.bjelasica-komovi.me/wp-content/uploads/2015/01/Strategija-razvoja-turizma-Crne-Gore-do-2020.-godine-1.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA. U CRNOJ GORI DO 2020. GODINE. Podgorica, decembar 2008. god. Crna Gora. Ministarstvo turizma i zaštite.

strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/134687Strategija%20turizma%202018-2022.pdf

20 jun 2018 ... strategije, sodelavcev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter ... Slika 24: Turistični znak destinacije Krško. ... Učna pešpot Pikapolonica,.

Strategija razvoja turizma v občini Kobarid 2010 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/145/razvojturizma.pdf

Antonu: monumentalna kostnica nad Kobaridom, v kateri ... dobili s turističnim naseljem Nebesa, tudi gostinci – Jazbec, Kotlar in Franko – so si uredili ponudbo ...

Strategija razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/zaobcane/strategija-trzic-lo-res-secured.pdf

kolesarskih prireditev v naravi. Zakon o ... alnem dogajanju in kolesarskih izkušnjah, koledar kolesarskih dogodkov in modul za ... Čas izvedbe: 2016-2017.

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/projekti/strategija_turizma/strategija_turizma_sevnica_-_2.del.pdf

20 nov 2018 ... 2 Izhodišča za oblikovanje razvoja turizma na območju občine Sevnica za ... kamp – hiške na drevesih, plezalne stene, down-hill) – potenciali za stacionarni turizem. ... (šotor, oder, stoli, projektor, mobilne hladilne vitrine za vino) ... Sevniška salama, Salamiada, kvalitetni suhomesnati izdelki – doseči večjo ...

Strategija razvoja turizma v občini Radovljica ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Strate%C5%A1ki%20in%20programski/2006/Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20ob%C4%8Dini%20Radovljica%202007-2013.pdf

21 jun 2006 ... Padalstvo, panoramski poleti. Alpski letalski center Lesce je osrednji hram slovenskega padalstva v katerem so se kalili številni svetovni prvaki.

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Visit Vrhnika

https://www.visitvrhnika.si/si/files/default/razpisi/strategija_turizma_vrhnika_2014-2020.pdf

1 jan 2015 ... Gostilna in pizzerija Boter. 7. Gostilna in ... Pizzerija Papatek. 19. Mehiška ... Vrhnike kot »oaza miru« s svojo romarsko potjo ter drugimi svojimi.

strategija razvoja turizma v občini žalec - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_166_1787_3057.pdf

10 jun 2019 ... Fontana piv Zeleno zlato, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Jama. Pekel, Rimska ... V okviru Hopslandije je načrtovano kopališče,.

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=15616

7 apr 2015 ... Strategija turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015-2020. 1. UVOD . ... Se je pa pred kratkim v Bistri pri Vrhniki odprl youth hostel, za katerega ... znamenitostmi, kot so: rože blagajane, Pajsarjeva jama, Kovtrov mlin, literati. ... Na Stari Vrhniki so zapuščeni prostori bivše vojašnice, okrog je veliko zemljišča.

Strategija razvoja turizma v občini Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Strategija.pdf

v Postojnski jami, tradicionalni Furmanski praznik, v zadnjih letih pa tudi ... letu 2016, izraziteje pa v letu 2017, kar po vsej verjetnosti sovpada z odprtjem.

strategija razvoja in trženja turizma za laško 2015 do 2020 - lasko.info

https://lasko.info/wp-content/uploads/2019/01/Strategija-razvoja-in-tr%C5%BEenja-turizma-za-ob%C4%8Dino-La%C5%A1ko-2020.pdf

STIK Laško. APRIL 2015. STRATEGIJA. RAZVOJA IN TRŽENJA. TURIZMA za občino. LAŠKO 2020. Povzetek. (Celoten) strateški dokument predstavlja osrednji ...

Strategija razvoja turizma - Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/160120_1-sast_medjmint_vijece.pdf

Glavni razvojni cilj. • Operativne strategije. • Uloga Međuministarskog vijeća. • Akcijski plan. • Očekivani učinci. Sadržaj. 2. Strategija razvoja turizma RH do 2020 ...

Strategija razvoja gasilstva v Občini Semič 1.1.2020 ... - Občina Semič

https://www.semic.si/files/other/news/119/228540Tocka%207_2%20-%20Strategija%20razvoja%20gasilstva%20v%20Obcini%20Semic%201.1.2020-31.12.2024.pdf

Komisija Gasilske zveze Semič za pripravo Strategije razvoja gasilstva v ... Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev (objavljena v reviji Gasilec, št.

Strategija razvoja turizma

https://simora.hr/userfiles/file/Razv_strategije/turizam/STRATEGIJA_TURIZMA.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Naručitelj Strategije: Sisačko-moslavačka županija.

Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj

http://www.lex-localis.info/files/dccbf444-5bde-41c8-b4e6-70cbb05799e4/3809422818480000000_9.%20Strategija%20mestnega%20potniskega%20prometa-povzetek.pdf

Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj. Povzetek. Številka ponudbe: OMEGA consult št. 117/11 z dne 1. 12. 2011. Številka pogodbe:.

strategija razvoja turizma - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/230478Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20obcini%20%C5%A0o%C5%A1tanj.pdf

izteku iz Šoštanja spusti v ozko sotesko Penka, čez katero poteka povezava s sosednjo. Savinjsko dolino. ... VINOTOČ IN OSMICA. Gre za dve obliki strežbe in ...

Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Strategija-sporta-v-Mestni-obcini-Ljubljana-do-2028-10.5.2018-KONCNA-za-Mestni-svet.pdf

Rems Nina. Predlog strategije je na svoji seji dne 19.4.2018 obravnaval Izvršni odbor Športne zveze Ljubljana in predlog podprl. S strategijo športa v MOL do ...

Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/12.-tocka-Porocilo-o-izvajanju-Strategije-kulture-za-leto-2017.pdf

14 mar 2018 ... kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 za leto 2017. Župan ... Poletje v Stari Ljubljani, Slowind festival, UNICUM, Stiropor festival, festival ...

Izvještaj 10 Strategija razvoja turizma RH - Institut za turizam

http://iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Izvjestaj-10-Strategija-razvoja-turizma-RH.pdf

GLAVNI PLAN I STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE. Izvještaj 10. Projekcija gospodarskih učinaka. 1. Sadržaj. 1. Uvod .

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA ... - Grad Karlovac

https://www.karlovac.hr/UserDocsImages/2016/dokumenti/strategija%20tirzma%20grada%20karlovca.pdf

Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020. Naručitelj. Grad Karlovac. Nositelj projekta: Turistička zajednica grada Karlovca. Članovi radne skupine:.