Vestnik za tuje jezike 2016_FINAL.indd

slovec Jules Ronjat, ki je govoril o medjezikovnem razumevanju kot sposobnosti govorcev, da razumejo dialekte različnih jezikov iste jezikovne družine, kar je ...

Vestnik za tuje jezike 2016_FINAL.indd - Sorodni dokumenti

Vestnik za tuje jezike 2016_FINAL.indd

https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/download/7179/6884/

slovec Jules Ronjat, ki je govoril o medjezikovnem razumevanju kot sposobnosti govorcev, da razumejo dialekte različnih jezikov iste jezikovne družine, kar je ...

Vestnik za tuje jezike 2016_FINAL.indd - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/download/7180/6885/

118 VESTNIK ZA TUJE JEZIKE/JOURNAL FOR FOREIGN LANGUAGES. Francosko poimenovanje. Slovenski prevod. Le Quai d'Orsay francosko Ministrstvo za ...

Vestnik za tuje jezike 2017_FINAL.indd

https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/download/7641/7271/

... da se anksioznost oz. tesnoba pojavi zaradi nekega določenega prihajajočega dogodka in dodaja, da jo pogosto spre- mljajo tudi fizični simptomi. Strah SSKJ ...

Vestnik za tuje jezike 2015_FINAL.indd - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/download/5643/5381/

Marinka Krenker, Špela Novljan Potočnik, Andreja Retelj (2013) Alles stimmt! 2 (učbenik in delovni zvezek). Ljubljana: Založba Rokus Klett. ISBN 9612712751 ...

Vestnik za tuje jezike 2017_FINAL.indd - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/download/7631/7261/

kot sta slovarji PONS <http://en.pons.eu/> in Spletni slovar <http://www.spletni-slo- var.com/>, ki črpajo podatke iz slovarskih podatkovnih zbirk in katerih ...

VESTNIK ZA TUJE JEZIKE Letnik: II Številka:1-2 - Journals of ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/issue/download/104/36

Vestnik za tuje jezike je spet pred Vami, tokrat v precej obsežnejši izdaji kot lani. Dejstvo ... Pregled stanja tujejezikovnega učenja in ... prihajajočih dogodkov.

Vodnik novosti pri uvajanju učnih načrtov za tuje jezike v osnovni ...

http://www.os-turnisce.si/files/2014/05/novosti-tj-2014_15.pdf

Drugi tuji jeziki kot neobvezni izbirni predmeti (razširjeni program): angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina, nemščina. 4. razred (70 ur), 5.

3657 Gradbeni vestnik - julij.indd - ZDGITS in Gradbeni vestnik

http://www.zveza-dgits.si/982/pdf:1

Eva Okorn. Oblikovalska zasnova: Mateja Goršič. Tehnično urejanje, prelom in tisk: Kočevski tisk. Naklada: 3000 izvodov. Podatki o objavah v reviji so navedeni.

2699 Gradbeni vestnik - april.indd - ZDGITS in Gradbeni vestnik

http://www.zveza-dgits.si/1450/pdf:1

tudi 1825) so zgradili Šentjakobski most, ki je povezal bregova Ljubljanice ob Zoisovi hiši na mestu današnjega Šentjakobskega mosta. 1.2 Leseni Špitalski ...

4445 Gradbeni vestnik - junij.indd - ZDGITS in Gradbeni vestnik

http://www.zveza-dgits.si/1486/pdf:1

padavin, ko postane voda motna. ... omrežje motna voda, se lahko v omrežju ... Slika 2•Primerjava merjenih in izračunanih temperatur v bazenu Vrhovo v profilu ...

AK - 4136 Gradbeni vestnik - julij.indd - ZDGITS in Gradbeni vestnik

http://www.zveza-dgits.si/1245/pdf:1

mogenost je primerljivega velikostnega reda, kot je valovna dolžina valovanja) in nastopi difuzni odboj. Zvočno valovanje se na meji med sredstvoma tudi lomi ...

ALTA Invest LP 2016_final 11 04 2017

https://www.alta.si/Data/Doc/ALTA_INVEST/Letna_porocila/ALTA_Invest_LP_2016.pdf

31 dec 2016 ... Razvita je bila spletna aplikacija ePoslovalnica, ki pogodbenim partnerjem, v prihodnosti pa tudi potencialnim strankam neposredno, ...

GV 54_4_copy.indd - Geodetski vestnik

http://www.geodetski-vestnik.com/54/4/gv54-4_763-787.pdf

potreben pajčolan – tančica modre barve, zaščita do kolen, krilo z dolgim pasom, gamaše do kolen in dodatno pokrivalo pri ledeniških (snežnih) turah, pri dolgih ...

GV 53_2.indd - Geodetski vestnik

http://www.geodetski-vestnik.com/53/2/gv53-2_347-361.pdf

naše revije na www.geodetski-vestnik.com, je dovolj že en klik na navedene URL-naslove ... SI AS 176 FRANCISCEJSKI KATASTER ZA KRANJSKO, 1823–1869 (FOND) ... Spletni pregledovalnik je javno dostopen na spletu na URL naslovu:.

GV_3_2012_drugi del.indd - Geodetski vestnik

http://www.geodetski-vestnik.com/56/3/gv56-3_415-426.pdf

elektronski tahimeter. Temu instrumentu namenjamo posebno pozornost. Kronološko so v nadaljevanju predstavljene zmožnosti različnih tahimetrov v trideset.

GV 53_3_2.indd - Geodetski vestnik

http://www.geodetski-vestnik.com/53/3/gv53-3_640-658.pdf

pomilovalnim pogledom, podali skozi prednje Prisankovo okno ter naskočili vrh gore, ki se strmo vzpenja nad dolino Krnice. Na spustu smo spet prečili severno ...

137 Gradbeni vestnik - januar.indd - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Bostjan_Brank/publication/308952962_A_procedure_for_failure_analysis_of_planar_reinforced_concrete_beams_and_frames/links/57f9e4fc08ae886b898466af/A-procedure-for-failure-analysis-of-

i-te palice je konstanta, razen na mestu razpoke: ( )="(- õ( ) ( Ja. ( )= (- (. V. AL. E oo. = -. 0 a 8 a. 8. = { saj sta. = {. } in =- . Gradbeni vestnik • letnik 63. januar ...

Uradni Vestnik 15 - 2004.indd - Občina Domžale

https://www.domzale.si/Files/eMagazine/41/76043/Uradni%20vestnik%2015-2004.pdf

Dob. DO. Dob. Proizvodnja 1(Pi). PUP. Dobovlje DB. Dobovlje. Stanovanja. 1(Sk) ... Območje deponija nenevarnih odpadkov Dob se sanira in postopno zapira.

2716 Gradbeni vestnik - junij.indd - Ytong

https://www.ytong.si/si/img/gradbeni-vestnik-ytonghisa-obtezba.pdf

Gradbeni vestnik • letnik 59 • junij 2010. 130 ... Porobeton je lahek gradbeni material, ... Jäger, W., Schöps, P., Confined masonry – a chance to improve the load ...

Vestnik 04-2011.indd - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/2011/Vestnik%2004-2011.pdf

16 feb 2011 ... o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra. 1. člen. Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine parcela 1309/7, k.o. ...

Uradni Vestnik st. 09-2007.indd - Občina Domžale

https://www.domzale.si/Files/eMagazine/41/75954/Uradni%20vestnik%20stevilka%2009-2007.pdf

Občine Domžale (Ur. vestnik Občine. Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 8. seji, dne 20. ... zora in pregleda po tem poslovniku in.

4128 Gradbeni vestnik - maj.indd - Gradbena fizika

http://www.gradbena.fizika.si/GradbeniVestnik-Clanek.pdf

Gradbeni vestnik • letnik 63 • maj 2014. 119. UPORABA PULZNE TERMOGRAFIJE ZA NEPORUŠNE PREISKAVE V GRADBENIŠTVU•Patricia Cotič, Primož ...

Vestnik 32-2006.indd - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/2006/Vestnik%2032-2006.pdf

5 okt 2006 ... Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah ... GREGOR POVŠE , roj 11.03.1983.

AK 4985 Gradbeni vestnik - december.indd - dLib

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-DWQBQ1RC/d0b8ec0a-aa68-4a5b-b05c-10917ee60e84/PDF

sistem CCC pri izgradnji dveh pregradnih nasipov na ČHE Avče, kar je prvi primer tovrstne gradnje v ... ekipo in stroji Ammann podjetja CMC Celje. Rezultati ...

9414 ovitek december.indd - ZDGITS in Gradbeni vestnik

http://www.zveza-dgits.si/1602/pdf:1

Darja Okorn. Tajnica: Eva Okorn. Oblikovalska zasnova: Mateja Goršič. Tehnično urejanje ... Eva Okorn. Novi diplomanti. Eva Okorn. Odmev stran289. Prof. dr.

Oddelek za romanske jezike in književnosti

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2015/predstavitveni_zbornik_italijanistika_dvo_prva_stopnja_2015-16.pdf

Oddelek za romanske jezike in književnosti. (spletna stran oddelka, na kateri najdete podrobnejše informacije o naših študijskih programih: ...

Europass Curriculum Vitae - Fakultet za strane jezike

http://fsj.unimediteran.net/fajlovi/CV/Vesna_Tripkovic_Samardzic_ENG.pdf

First name(s) / Surname(s) Vesna Tripković-Samardžić ... E-mail vesna.tripković-samardžić@fvu.me ... Faculty of Philosophy, Nikšić, University of Montenegro.

Brošura Knjižnica v knjigi (pdf.) - Oddelek za romanske jezike in ...

http://romanistika.ff.uni-lj.si/sites/romanistika.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Dejavnosti/Dodatna/brosura_koncna_verzija_popravljena_13.4.15.pdf

ki je nastajala vzporedno s pripravo razstave ob Dnevu knjige aprila 2015, ponuja le ... (knjigami) in subjekti (bibliotekarji in bralci), je dostikrat zaznati satirični, ironični ali vsaj ... Kam pojdem? ... očeta iz ceha knjigarnarjev s starimi knjigami.

Znakovni jeziki in skupni evropski referenčni okvir za jezike ...

http://www.dugs.si/wp-content/uploads/2018/03/Evropskikonf.okvirZJ.pdf

okvir za jezike ... Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (CEFR), ki jih ... Zna oblikovati vabila, predloge in opravičila oziroma odzvati se nanje.

Domace in tuje zivali

http://www.cloverleaf-mall.com/knjige/domace_in_tuje_zivali.pdf

blizu nas oglasi kukavica; njen glas sli‰imo, ptice pa ne vidimo. Za njo se ... Vsakomur je znano, da pri nas ne Пivi vsaka Пival na vsakem ... na moг, katere гlovek nikdar ne bo doumel! вlovek je ... mnoge ostanejo pri nas tudi pozimi. Ostanejo ...

Invazivne tuje vrste

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Invasive%20Alien%20Species/Invasive_Alien_SL.pdf

Invazivne tuje vrste. Invazivne vrste so velika in hitro razraščajoča se grožnja za avtohtono biotsko raznovrstnost v Evropi. Rastline in živali, ki zaidejo v nove, ...

VESTNIK Endemično cvetje slovenskih gora ... - Planinski vestnik

https://www.planinskivestnik.com/files/File/PV_2014_09.pdf

nastala Razširjena Slovenska planinska pot, ki obišče cilje po vsej Sloveniji, od najtežje ... Kot endemit, tudi kot vrsta s klasičnim nahajališčem v Sloveniji -.

trženje slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Horvat-Alenka.PDF

nastale države, želi tudi Slovenija doseči večjo prepoznavnost in si zagotoviti določeno ... je čedalje več fantazijskih nacionalnih znamk (na primer Neutrogena -.

Datalabov Facebook za kmete prodira na tuje trge

ftp://ftp.datalab.si/Marketing/Kliping/kliping_Datalabov-Facebook-za-kmete_Finance-21-2-2014.pdf

21 feb 2014 ... Manja Pušnik · 21.02.2014 ... Google.« Tako napoveduje Andrej Mertelj, izvršni ... Mertelj, izvršni direktor družbe, na kratko odgovarja: »Dvignili ...

MOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE NA PRIMERU PODJETJA ...

https://core.ac.uk/download/pdf/67581148.pdf

analizirali možnosti vstopa podjetja na tuje trge in poiskali, katera oblika in trgi bi bili ... podjetij, ki samostojno iščejo priložnosti na tujih trgih. Dejavniki ... zastopnika in dejstvo, da imajo lahko nekatera posredniška podjetja drugačne cilje kot.